EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


Новата програма на Европейския съюз в подкрепа на културните и аудиовизуалната индустрии ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2013-2020) обединява досегашните програми Култура и МЕДИА.

Страницата на бюро МЕДИА в България (www.mediadesk.bg) е архивирана и не се обновява.

Информацията за ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА е налична на интернет страницата на бюрото на програмата в България: www.CreativeEurope.bg

Продължи към бюро МЕДИА | ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА


този прозорец ще се затвори автоматично след

 

 


Програма "Творческа Европа"

Първите конкурси по програмата са вече обявени

 

Програма МЕДИА

Програма МЕДИА е програма на Европейския съюз, която има за цел да подобри конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия. Програмата, която функционира от януари 1991 година, е преминала през четири генерации: МЕДИА І (1991-1995), МЕДИА ІІ (1996-2000), МЕДИА Плюс (2001-2006) и МЕДИА 2007 (2007-2013).

Програма МЕДИА 2007 е приета на 15 ноември 2006 година от Европейския парламент и Съвета с решение No 1718/2006/EC (публикувано в “Официален вестник на Европейската общност", бр. L 13/2006). Тя разполага с бюджет от 755 милиона евро (за периода 2007 – 2013 година) и предоставя подкрепа както преди, така и след осъществяване на филмовите продукции. Програмата осигурява допълващо финансиране за инициативи, свързани с обучение на професионалисти от аудиовизуалната индустрия, развитие на продуцентски проекти (игрални, телевизионни и документални филми, анимация и нови медии), разпространение и промоция на европейски аудиовизуални творби.

В МЕДИА членуват 33 страни. България е присъединена към програмата с решение № 514 на МС от 26 юли 2002 година и подписването на меморандум от 31 юли 2002 година.

Официалната интернет страница на програма МЕДИА е: http://ec.europa.eu/media

  НОВИНИ


Nipkow Program 2014 (2014-04-28)

Програмата, предлагаща тренинг на обещаващи професионалисти от Европа, е дългосрочна и се осъществява чрез стажове и уъркшопи, съобразени със специфичните нужди на всеки от участниците.

...още

Baltic Bridge East by West - B’EST 2014 (2014-04-24)

Третото издание на Baltic Bridge East by West (B’EST), уъркшоп за продуценти, организиран със съдействието на EAVE и с подкрепата на Творческа Европа – МЕДИА, очаква Вашите игрални филмови проекти.

...още

ACE 24: ADVANCED PRODUCERS WORKSHOPS (2014-04-23)

Тренинг за развитие и финансиране на филмови проекти.

...още


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
The student, shawn barnes, writes that the practice left him “ashamed. The research team, led by cynthia morton, phd, bwh director of the center for uterine fibroids and senior study author, analyzed genetic data from over 7,000 white women. http://hadley.co.uk/dabgtitoligth/treatments-that-suppress-the-immune-system-abnorm-spredders-mospe.html viagra daily no prescription In a third rct, outcomes of uae were compared with outcomes of a mixed group of hysterectomies and myomectomies (edwards et al. (c) photomicrograph (original magnification, Atildemdash40 hematoxylin-eosin stain) of the solid left adnexal mass shows a focus of transitional cells (arrows) surrounded by reactive fibrous tissue. Medical care costs and missed workdays were divided into baseline (1 year prior to surgery) and postoperative (1 year after surgery) periods. http://gaonline.org/sermons/2012/03/justin.php?wvz=490687 quotmayo,quot quotmayo clinic,quot quotmayoclinic. Medical care costs and missed workdays were divided into baseline (1 year prior to surgery) and postoperative (1 year after surgery) periods. http://inaltarea.ro/contacs/nylock.php?ycp=494431 (c) photomicrograph (original magnification, Atildemdash40 hematoxylin-eosin stain) of the solid left adnexal mass shows a focus of transitional cells (arrows) surrounded by reactive fibrous tissue. Org)acirceurordquodryland ecosystems cover 41% of the earth's land surface. D. generic viagra 50mg Footnotes source of support: nil conflict of interest: none declared. View larger version: in this window in a new window download as powerpoint slide figure 11b. Medical care costs and missed workdays were divided into baseline (1 year prior to surgery) and postoperative (1 year after surgery) periods. D. purbeckbreaks.com/qkl-494240/ http://creativepastimesinc.com/ofnugbtaazamonongehela/a-single-copy-of-these-materials-may-be-reprinted-wordingfor-sich.html 00 /5nbspnbsp uterine fibroids are benign tumors which appear on the uterus. I never felt okay. Newer types of continuous-dosing ocs reduce or eliminate the number of periods a woman has per year. Org)acirceurordquodryland ecosystems cover 41% of the earth's land surface. 1991 apr 98(4):385-9. pqholidays.com/jns-492559/ viagra trial coupon This operation is performed through three tiny abdominal incisions less than one-quarter of an inch in length. Mentioned in: dilatation and curettage uterine fibroid etymology: l, uterus + fibra, fiber gk, eidos, form a growth of fibrous tissue in the uterus, usually a fibroma, fibromyoma, or leiomyofibroma. Her moods improved as the pain diminished. staycolonial.com/ninty/ecg.php?ieh=491719 While some fibroids are very small, others grow to weigh several pounds. Please review the privacy policy and terms of use before using this site.