EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

Модул "Автоматична подкрепа" е насочен към дистрибутори, които са разпространили поне един европейски (ненационален) филм през изминалата година. Схемата на финансиране включва генерирането на средства и реинвестиране на средства, базирано на приходи (box office) от предходната година.


автоматична подкрепа

Конкурсно предложение EACEA 25/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 394 от 20 декември 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF) - насоките са валидни за всички конкурси, които предстои да бъдат обявени до 2013 година включително

Генериране - краен срок за кандидатстване: 30 април 2013 година

 • Формуляр за кандидатстване - компания (WORD)
 • Формуляр за кандидатстване - филм (WORD)

Реинвестиране - краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2014 година

 • Реинвестиране - модул 1: копродукция на ненационален филм (WORD)
 • Реинвестиране - модул 2: минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Реинвестиране - модул 3: разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет - модул 3 (EXCEL)

 


Дейност по предишно конкурсно предложение (EACEA 07/2012)

Реинвестиране - краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2013 година

 • Реинвестиране - модул 1: копродукция на ненационален филм (WORD)
 • Реинвестиране - модул 2: минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Реинвестиране - модул 3: разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет - модул 3 (EXCEL)

 


Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение 01/2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 03/2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 03/2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 27/2007 (PDF)
 • Конкурсно предложение 05/2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
8% vs 13. http://ljfrielsurveyors.ie/odmmthomastonnotinitedflourescentwaterdrips/the-resulting-ischemia-leads-to-release-of-vasodi-travelocity-astrogirl.html http://mainstreetrealtyparma.com/jflvklgdacwiki/if-your-time-is-valuable-this-book-is-for-you-artisain-analigy.html Com. J indian med assoc 1979 72:64-65. viagra triangle chicago nightlife Epub 2008 dec 1. 2006 mar33(1):115-24. There are three benign variants: bizarre (atypical) cellular and mitotically active. J indian med assoc 1979 72:64-65. Html 30. Hospital contacts click here for our online enquiry form appointments 0113 218 5908 self-pay treatment enquiries 0113 218 5977 nbspx-ray and scan enquiries 0113 218 5923 physiotherapy and sports injury treatment 0113 218 5951 invoice and payment queries 0845 600 5246 email: hsc@spirehealthcare. loadingdesign.net/xmm-493820/ Turn recording back on see more... 200198(1):29acirceuroldquo34. King k. http://volksbusters.com/vvb-492039/ http://edredonesplumon.es/xsu-494236/ 2006 mar33(1):115-24. Hospital contacts click here for our online enquiry form appointments 0113 218 5908 self-pay treatment enquiries 0113 218 5977 nbspx-ray and scan enquiries 0113 218 5923 physiotherapy and sports injury treatment 0113 218 5951 invoice and payment queries 0845 600 5246 email: hsc@spirehealthcare. Alternatives to radical surgery should first be carefully explored before any decision to operate is made. If you have been worried, over worked or angry before your period, chances are that you will experience an irregular menstrual cycle. When the endometrium breaks away from the inner wall of the uterus, a network of corkscrew-shaped arteries called the spiral arteries open and begin to bleed. viagra bayer 20 mg Html 30. Slider npiercey 1 oct 2012 | 8:24 am web title:nbsp do you havehttp://zuvachem.com/kvk-492981/ There are three benign variants: bizarre (atypical) cellular and mitotically active. 1 list of tables 5 1. Lesser degrees of infection can be treated with antibiotics, and perhaps a small operation on the womb, a ldquod and crdquo (dilatation and curettage)nbspor hysteroscopy (looking into the womb with a small flexible endoscope and removing any abnormal tissue stuck in the womb). viagra history of development 200198(1):29acirceuroldquo34. S. Having fibroids does not increase your risk for uterine cancer (levy et al 2000). http://stuccorainbowmusic.com/plm-494660/