EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

Модул "Автоматична подкрепа" е насочен към дистрибутори, които са разпространили поне един европейски (ненационален) филм през изминалата година. Схемата на финансиране включва генерирането на средства и реинвестиране на средства, базирано на приходи (box office) от предходната година.


автоматична подкрепа

Конкурсно предложение EACEA 25/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 394 от 20 декември 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF) - насоките са валидни за всички конкурси, които предстои да бъдат обявени до 2013 година включително

Генериране - краен срок за кандидатстване: 30 април 2013 година

 • Формуляр за кандидатстване - компания (WORD)
 • Формуляр за кандидатстване - филм (WORD)

Реинвестиране - краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2014 година

 • Реинвестиране - модул 1: копродукция на ненационален филм (WORD)
 • Реинвестиране - модул 2: минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Реинвестиране - модул 3: разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет - модул 3 (EXCEL)

 


Дейност по предишно конкурсно предложение (EACEA 07/2012)

Реинвестиране - краен срок за кандидатстване: 1 октомври 2013 година

 • Реинвестиране - модул 1: копродукция на ненационален филм (WORD)
 • Реинвестиране - модул 2: минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Реинвестиране - модул 3: разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет - модул 3 (EXCEL)

 


Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение 01/2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 03/2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 03/2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 27/2007 (PDF)
 • Конкурсно предложение 05/2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio