EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направление "Тренинг" има за цел да насърчи европейски инициативи за тренинг, които да осигурят възможност на професионалисти от аудиовизуалната индустрия да повишат квалификацията и капацитета си и да подобрят конкурентноспособността си на международния пазар.

Всяка година програма МЕДИА обявява подкрепените от нея тренингови програми, насочени към професионалисти от аудиовизуалната индустрия. Условията, организацията и крайните срокове за кандидатстване в тези програми са представени подробно на английски език в справочника за професионален тренинг в Европа, който се актуализира преди началото на всяка календарна година.

Интересуващите се професионалисти кандидатстват директно в институцията, която предлага съответният тренинг. Повечето от програмите предлагат стипендии за участниците от България.


тренинг на професионалисти

  • Справочник за професионален тренинг в Европа 2013 (PDF)


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio