EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


 

 


за бюро медиа

Бюрото на програма МЕДИА в София е отворено за всички, които имат нужда от допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от програмата. Основната ни цел е:

  • Да осигурим необходимата помощ на професионалистите, които желаят да представят проекти в отговор на обявените сесии на Комисията по програма МЕДИА
  • Да насочваме специалистите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.
  • Да запознаваме профисоналните кръгове с политиката на Европейския съюз в областта на аудиовизията и в частност на програма МЕДИА, като организираме информационни срещи, участия в мащабни национални и регионални аудиовизуални и филмови форуми, с издаването на информационен бюлетин 4 пъти през годината и подържането на интернет страница с най-актуална информация.
  • Да поддържаме необходимите тесни контакти с централната и специализираната преса с цел редовното информиране за обявени конкурси и резултатите от тях.

Бюрото в София не взима решения по финансирането на проектите, решенията за финансиране на проекти се взимат от експерти на програмата в Европейската комисия в Брюксел!
В офиса ни може да бъде намерена и допълнителна база от материали за тренингови програми, информационни бюлетини от страните участнички в програмата и др.

Екип на бюрото: Камен Балкански (директор) и Стансилав Станев (сътрудник).


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio