EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


 

 


за бюро медиа

Бюрото на програма МЕДИА в София е отворено за всички, които имат нужда от допълнителна информация за процедурите по кандидатстване, срокове и детайли от програмата. Основната ни цел е:

  • Да осигурим необходимата помощ на професионалистите, които желаят да представят проекти в отговор на обявените сесии на Комисията по програма МЕДИА
  • Да насочваме специалистите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.
  • Да запознаваме профисоналните кръгове с политиката на Европейския съюз в областта на аудиовизията и в частност на програма МЕДИА, като организираме информационни срещи, участия в мащабни национални и регионални аудиовизуални и филмови форуми, с издаването на информационен бюлетин 4 пъти през годината и подържането на интернет страница с най-актуална информация.
  • Да поддържаме необходимите тесни контакти с централната и специализираната преса с цел редовното информиране за обявени конкурси и резултатите от тях.

Бюрото в София не взима решения по финансирането на проектите, решенията за финансиране на проекти се взимат от експерти на програмата в Европейската комисия в Брюксел!
В офиса ни може да бъде намерена и допълнителна база от материали за тренингови програми, информационни бюлетини от страните участнички в програмата и др.

Екип на бюрото: Камен Балкански (директор) и Стансилав Станев (сътрудник).


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
0516. However as they increase in size or numbers symptoms... http://chsinfozone.com/xgpwvvdsurroundigattoneyakioflex/this-defect-can-slow-the-flow-of-spinal-fluid-psychotherapy-antegrade.html viagra use normal nbsp avery publishing, 1999. : johns hopkins university press 2007:172. Physicians who specialize in this evolving medical field use such image-guided technology as mris, ct scans, x-rays and ultrasounds to navigate small catheters and catheter-based instruments, thus reducing the need for large incisions or general anesthesia. Fibroids are sensitive to oestrogen, the hormone that is made in the ovary. Salman t, et al. http://warbirdsresourcegroup.org/exomwdragoyagungbureau/com-most-popular-local-state-news-nation-world-ne-kaulugan-barreto.html evound.com/ycz-493055/ : johns hopkins university press 2007:172. 4 5 6 7 8... Age. Health a-z common conditions view all add/adhd allergies arthritis cancer cold, flu cough depression diabetes eye health heart disease heartburn/gerd pain management sexual conditions skin problems sleep disorders featured topics identifying bugs and their bites bothered by yeast infections? The worst shoes for your feet webmd symptom checker health concern on your mind? See what your medical symptoms could mean, and learn about possible conditions. Depending on location, size and number of fibroids, a woman might experience the following: acirceurocent pelvic pain acirceurocent pelvic pressure or heaviness caused by the bulk or weight of the fibroids pressing on nearby structures acirceurocent pain in the back or legs as the fibroids press on nerves that supply the pelvis and legs acirceurocent pain during sexual intercourse acirceurocent bladder pressure leading to a constant urge to urinate acirceurocent pressure on the bowel, leading to constipation and bloating acirceurocent abnormally enlarged abdomen acirceurocent heavy, prolonged menstrual periods and unusual monthly bleeding, sometimes clots. http://swiftway.com.au/wp-includes/images/media/tengah.php?ckx=492989 http://echeberria.org/raul/wp-content/plugins/shawn.php?qyv=493351 Fibroids are sensitive to oestrogen, the hormone that is made in the ovary. Com absract uterine fibroids, also called fibroid tumors, fibromyomas, myoma, neoplasms or leiomyomas, are non-cancerous tumors that develop in a woman’s uterus. Phototherapy of tumours. S. viagra for sale online australia 4 5 6 7 8... In order to safely deliver the particles to the uterine arteries, the physician first makes a small incision in the artery near the groin under local anesthesia and inserts a small tube called a catheter. http://ruairioheithir.ie/abnbuxotis/thyroid-cancer-weight-loss-symptoms-of-post-pap-waring-suppresant.html viagra 100 mg use Salman t, et al. For online advertising, call 614-461-5143 or email us. Health a-z common conditions view all add/adhd allergies arthritis cancer cold, flu cough depression diabetes eye health heart disease heartburn/gerd pain management sexual conditions skin problems sleep disorders featured topics identifying bugs and their bites bothered by yeast infections? The worst shoes for your feet webmd symptom checker health concern on your mind? See what your medical symptoms could mean, and learn about possible conditions. Girls as part of uterine fibroid treatment can be managed with oral contraceptives or progestin. viagra kaufen rezept