EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направлението оказва подкрепа на филмови фестивали и събития, организирани от различни партньори от аудиовизуалния сектор, с цел да допринесе за популяризирането на европейски кинематографични творби и да насърчи тяхното разпространение.

Аудиовизуални фестивали с подкрепата на МЕДИА (PDF)


аудиовизуални фестивали

Конкурсно предложение 29/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 290 от 26 септември 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD
 • Бюджет (EXCEL)

Крайни срокове за кандидатстване:

 • 16 ноември 2012 година (за проекти, осъществявани между 1 май и 31 октомври 2013 година) и
 • 30 април 2013 година (за проекти, осъществявани между 1 ноември 2013 и 31 април 2014 година).

В брой 38 на Информацонния бюлетин на Бюро МЕДИА - България (от март 2013) е допсуната печатна грешка в крайната дата на периода, в който се осъществяват проектите, кандидатстващи до 30 април 2013. Вместо отпечатаното 31 декември 2014 ДА СЕ ЧЕТЕ 31 април 2014!Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение 29/2012, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2012, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2011, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2011, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 31/2010, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 31/2010, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 23/2009, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 23/2009, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2008, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2008, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2007, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2007, първи краен срок (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)