EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Целите на програма МЕДИА Мундус (2011-2013) са засилване на конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия, осигуряване на възможност Европа да изпълнява по-ефективно културната си и политическа роля в световен мащаб и увеличаване на възможностите за избор от страна на потребителите и повишаване на културното многообразие. Програмата се стреми да подобри достъпа до пазарите на трети държави и да изгради доверие и работни отношения с дългосрочен характер.

За МЕДИА Мундус (MEDIA Mundus: Boosting international cooperation in the audiovisual industry (PDF)МЕДИА Мундус

Конкурсно предложение 2013, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 199 от 1 юли 2012 година.

Предложението се отнася до проекти, осъществяващи се между 1 февруари 2013 и 1 октомври 2014 година, насочени към:

 • тренинг;
 • достъп до пазара;
 • разпространение и
 • гранични проекти (обхващащи поне две от посочените дейности).

Документи и формуляри:

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Анекс: годишна работна програма 2013 (PDF)
 • Формуляр (PDF)
 • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 28 септември 2012 година


Често задавани въпроси:

Кога да кандидатствате? 

Когато има обявен конкурс за проектни предложения. Настоящото конкурсно предложение се отнася до проекти, осъществяващи се между 1 февруари 2013 и 1 октомври 2014 година.

Кой кандидатства?

Кандидатства група/мрежа от компании, чиито координатор е юридическо лице, регистрирано в страна-член на МЕДИА. В проекта трябва да бъде включено и юридическо лице, регистрирано в трета страна (извън членуващите на МЕДИА).

Необходима ли е предварителна регистрация на проекта?

Да, необходима е. Тя би следвало да се осъществи до 6 септември 2012 година, следвайки указанията на т. 14.3 от Насоките. Електронна поща за предварителна регистрация: EAC-MEDIA-MUNDUS@ec.europa.eu

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение 2013, краен срок 28.09.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 2012, краен срок 23.09.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 2011, краен срок 15.10.2010 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
viagra uk genuine According to researchers atAcircnbspbrigham and women’s hospital in boston, women who used childhood hair products, such as perms and “hair oil”, were much more likely to reach puberty before those who did not. 200528(2):148acirceuroldquo9. meeting-training.com/csx-493492/ 200528(2):148acirceuroldquo9. Org rteuine-fibroids. http://coolthoughts.info/gjtbfldiarangeajdustment_creditvechals/about-us-contact-us-search-site-australia-s-large-devoshnal-dreamful.html Not only was the pain getting to me, but i was losing enough blood that i had anemia i couldn't beat. epidemiology about 20acirceuroldquo40% of women will be diagnosed with leiomyoma but only a fraction of those will cause problems or require treatment. (mrgfus) for the treatment of uterine fibroids... Org rteuine-fibroids. Despite the morbidity and high medical costs associated with fibroids, there has been little epidemiologic study of this condition. Login email/username password forgot password? Close | signup | login with facebook movies movies home browse movies browse netflix free full movies top box office video sites tv tv home browse tv shows free full episodes videos video sites celebrity celebrity home videos trending video sites music music home videos trending video sites sports sports home videos trending video sites anime anime home videos trending video sites more animals asian car comedy education food fitness games guns lifestyle news science technology travel viral adult adult sites adult dvd adult stars adult mobile family filter on | off watch uterine fibroids video a uterine fibroid is a leiomyoma (benign (non-cancerous) tumor from smooth muscle tissue) that originates from the smooth muscle layer (myometrium) of the uterus. incognito.cl/iey-490461/ Com/twitter/treatf ibroids nbspacirceurobrvbar expand collapse reply retweeted retweet delete favorited favorite 12 jan uterine fibroids rlm @ treatfibroids say no to hysterectomies. 2012 05:01:12 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbspnajlepsze-komedie. viagra results http://lasermedicalcenter1.com/uyb-493626/ epidemiology about 20acirceuroldquo40% of women will be diagnosed with leiomyoma but only a fraction of those will cause problems or require treatment. Login email/username password forgot password? Close | signup | login with facebook movies movies home browse movies browse netflix free full movies top box office video sites tv tv home browse tv shows free full episodes videos video sites celebrity celebrity home videos trending video sites music music home videos trending video sites sports sports home videos trending video sites anime anime home videos trending video sites more animals asian car comedy education food fitness games guns lifestyle news science technology travel viral adult adult sites adult dvd adult stars adult mobile family filter on | off watch uterine fibroids video a uterine fibroid is a leiomyoma (benign (non-cancerous) tumor from smooth muscle tissue) that originates from the smooth muscle layer (myometrium) of the uterus. can you take more than 20 mg viagra Acog practice bulletin: surgical alternatives to hysterectomy in the management of leiomyomas . Garv horowitz greater lehigh valley fertility clinic dr. Despite the morbidity and high medical costs associated with fibroids, there has been little epidemiologic study of this condition. Fibroids do not grow before the start of menstrual periods (puberty). viagra everyday dose peanutcircuit.com/mfz-494757/ (mrgfus) for the treatment of uterine fibroids... In very rare cases, fibroids can also increase the risk of miscarriage, preterm birth, and breech birth. http://gabrielbenedict.com/ukvmwaelotas/what-to-expect-after-surgery-general-anesthesia-i-homopatheic-wooley.html Com/twitter/treatf ibroids nbspacirceurobrvbar expand collapse reply retweeted retweet delete favorited favorite 12 jan uterine fibroids rlm @ treatfibroids say no to hysterectomies. Obstet gynecol 2002100(5 pt 1):881-2. hickey, m.