EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Целите на програма МЕДИА Мундус (2011-2013) са засилване на конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия, осигуряване на възможност Европа да изпълнява по-ефективно културната си и политическа роля в световен мащаб и увеличаване на възможностите за избор от страна на потребителите и повишаване на културното многообразие. Програмата се стреми да подобри достъпа до пазарите на трети държави и да изгради доверие и работни отношения с дългосрочен характер.

За МЕДИА Мундус (MEDIA Mundus: Boosting international cooperation in the audiovisual industry (PDF)МЕДИА Мундус

Конкурсно предложение 2013, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 199 от 1 юли 2012 година.

Предложението се отнася до проекти, осъществяващи се между 1 февруари 2013 и 1 октомври 2014 година, насочени към:

 • тренинг;
 • достъп до пазара;
 • разпространение и
 • гранични проекти (обхващащи поне две от посочените дейности).

Документи и формуляри:

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Анекс: годишна работна програма 2013 (PDF)
 • Формуляр (PDF)
 • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 28 септември 2012 година


Често задавани въпроси:

Кога да кандидатствате? 

Когато има обявен конкурс за проектни предложения. Настоящото конкурсно предложение се отнася до проекти, осъществяващи се между 1 февруари 2013 и 1 октомври 2014 година.

Кой кандидатства?

Кандидатства група/мрежа от компании, чиито координатор е юридическо лице, регистрирано в страна-член на МЕДИА. В проекта трябва да бъде включено и юридическо лице, регистрирано в трета страна (извън членуващите на МЕДИА).

Необходима ли е предварителна регистрация на проекта?

Да, необходима е. Тя би следвало да се осъществи до 6 септември 2012 година, следвайки указанията на т. 14.3 от Насоките. Електронна поща за предварителна регистрация: EAC-MEDIA-MUNDUS@ec.europa.eu

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение 2013, краен срок 28.09.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 2012, краен срок 23.09.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 2011, краен срок 15.10.2010 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)