EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

Модул "Селективна подкрепа" е насочен към група от поне пет дистрибутори, които са разпространили поне един европейски (ненационален) филм на своята територия.


селективна подкрепа

Конкурсно предложение EACEA 21/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 300/5 от 5 октомври 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)

Кандидатстването се осъществява посредством попълването на електронен формуляр  (eForm), с прикачени към него документи. Изисква се И изпращането по пощата на хартиен вариант на комплекта документи.

Девет стъпки при кандидатстването:

 1. прочетете насоките за кандидатстване, както и останалите инструкции;
 2. свалете и запазете в компютъра си електронните формуляри;
 3. попълнете формулярите и приложенията;
 4. след попълването на формуляра натиснете бутона 'validate', по този начин автоматично ще разберете дали имате грешки при попълването;
 5. можете да работие на етапи, като споделяте с колеги, консултирате с бюрото на програма МЕДИА и т.н.;
 6. едва когато сте абсолютно сигурни, че всички корекции са направени, натиснете бутона 'submit'; тогава системата автоматично ще ви изпрати потвърждение и входящ номер;
 7. отпечатайте попълнения и вече подаден електронен формуляр;
 8. прибавете всички изисквани документи на хартия; но още веднъж проверете дали не сте пропуснали някой документ (checklsit);
 9. отпечатаните електронни формуляри и документите към тях изпратете по пощата на адреса на изпълнителната агенция в Брюксел.

eForm  (необходим е Adobe Reader 8.1.5 или по-висока версия):


 • Инструкция за попълване (PDF)
 • eForm  за селективна подкрепа (PDF)
 • Формуляр - компания 2013 (WORD)
 • Декларация - разпространител (WORD)
 • Декларация - координатор (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

 

Крайни срокове за кандидатстване: 30 ноември 2012 година, 4 април и 1 юли 2013 година

График:


 

краен срок: разпространение не преди:
разпространение не след:
30 ноември 2012 30 ноември 2012 30 май 2014
1 април 2013 1 април 2013 1 октомври 2014
1 юли 2013 1 юли 2013 1 януари 2015

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


Разпространителски компании:

 • Конкурсно предложение 21/2012, краен срок 04.04.2013 (PDF)
 • Конкурсно предложение 21/2012, краен срок 30.11.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 30/2011, краен срок 29.06.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 30/2011, краен срок 30.03.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 30/2011, краен срок 01.12.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2010, краен срок 01.07.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2010, краен срок 01.04.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2010, краен срок 01.12.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2009, краен срок 01.07.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2009, краен срок 07.04.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2009, краен срок 01.12.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 22/2008, краен срок 01.07.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 22/2008, краен срок 01.04.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 22/2008, краен срок 01.12.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 28/2007, краен срок 01.07.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 28/2007, краен срок 01.04.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 04/2007, краен срок 01.12.2007 (PDF)
 • Конкурсно предложение 04/2007, краен срок 10.07.2007 (PDF)
 • Конкурсно предложение 04/2007, краен срок 16.04.2007 (PDF)

Филми:

 • Подадени на 04.04.2013 (PDF)
 • Подадени на 30.11.2012 (PDF)
 • Подадени на 29.06.2012 (PDF)
 • Подадени на 30.03.2012 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2011 (PDF)
 • Подадени на 01.07.2011 (PDF)
 • Подадени на 01.04.2011 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2010 (PDF)
 • Подадени на 01.07.2010 (PDF)
 • Подадени на 07.04.2010 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2009 (PDF)
 • Подадени на 01.07.2009 (PDF)
 • Подадени на 01.04.2009 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2008 (PDF)
 • Подадени на 01.07.2008 (PDF)
 • Подадени на 01.04.2008 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
http://eliteinsulation.ca/lvsrxuantiqmostjooshhbar/1-sarcomas-with-a-haematopoietic-origin-such-as-archade-kalebodur.html The resulting shavings or particles are passed through sieves with sequentially smaller holes to separate them into various sizes (mangin s, personal communication). Pmidnbsp10612811. http://fishpaparazzi.com/ssy-493744/ Pmidnbsp10612811. Your healthcare provider may be able to use the hysteroscope to guide a tool into the uterus to find and remove a fibroid tumor. 2010105:19887. cost of viagra daily All rights reserved. 2010105:19887. After this period, hrqol scores stabilized in both groups and did not show any significant difference between treatment strategies (table e2, ). Your healthcare provider may be able to use the hysteroscope to guide a tool into the uterus to find and remove a fibroid tumor. You can buy some nsaids (including ibuprofen) without a prescription. But now genes a... http://prospections.net/tvovmfelli/type-article-abstract-the-article-looks-at-klippe-flwrs-africandrum.html http://topcampo.es/odpftihiraganalaboral/ublic-czechoslovakia-denmark-djibouti-dominica-dom-pierrot-atoy.html Infection, if the tissue of a large fibroid dies. According to a recent report published by obstetrics and gynecology, 9 of them probably didn't meet the guidelines set out by the american college of obstetricians gynecologists for hysterectomy. 2010105:19887. But now genes a... My first session with sheila was during the 8th day of the juice fast. viagra mg 40 A. Lee, ms, whcrnp, nurse practitioner 6 oct 2012 | 6:16 am a friend asked me the other day if it was possible to be allergic to toilet paper. http://xlcior.com/vmwraaen/editions-login-or-register-username-password-ke-atkgallery-cirriculam.html viagra lilly usa You can buy some nsaids (including ibuprofen) without a prescription. I now have more energy and my periods are regular again. does viagra work with women After this period, hrqol scores stabilized in both groups and did not show any significant difference between treatment strategies (table e2, ). My first session with sheila was during the 8th day of the juice fast. I hope anyone who reads this book will pass on the information! Comment |nbsp was this review helpful to you? Yes no rsaquo see all 5 customer reviews write a customer review most recent customer reviews 3. According to a recent report published by obstetrics and gynecology, 9 of them probably didn't meet the guidelines set out by the american college of obstetricians gynecologists for hysterectomy. nbspread raquo medical home remedies: treatment for uterine fibroids published 1 year 17 weeks ago category: health | tags: back ache bleeding herbal remedies home remedies infertility medical home remedies uterus health login or register to post comments stories similar to medical home remedies: treatment for uterine fibroids: additional information on medical home remedies: treatment for uterine fibroids : - home treatment can ease menstrual period pain and anemia that may be linked to uterine fibroids. banks-lawoffices.com/dny-490716/