EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

Модул "Селективна подкрепа" е насочен към група от поне пет дистрибутори, които са разпространили поне един европейски (ненационален) филм на своята територия.


селективна подкрепа

Конкурсно предложение EACEA 21/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 300/5 от 5 октомври 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)

Кандидатстването се осъществява посредством попълването на електронен формуляр  (eForm), с прикачени към него документи. Изисква се И изпращането по пощата на хартиен вариант на комплекта документи.

Девет стъпки при кандидатстването:

 1. прочетете насоките за кандидатстване, както и останалите инструкции;
 2. свалете и запазете в компютъра си електронните формуляри;
 3. попълнете формулярите и приложенията;
 4. след попълването на формуляра натиснете бутона 'validate', по този начин автоматично ще разберете дали имате грешки при попълването;
 5. можете да работие на етапи, като споделяте с колеги, консултирате с бюрото на програма МЕДИА и т.н.;
 6. едва когато сте абсолютно сигурни, че всички корекции са направени, натиснете бутона 'submit'; тогава системата автоматично ще ви изпрати потвърждение и входящ номер;
 7. отпечатайте попълнения и вече подаден електронен формуляр;
 8. прибавете всички изисквани документи на хартия; но още веднъж проверете дали не сте пропуснали някой документ (checklsit);
 9. отпечатаните електронни формуляри и документите към тях изпратете по пощата на адреса на изпълнителната агенция в Брюксел.

eForm  (необходим е Adobe Reader 8.1.5 или по-висока версия):


 • Инструкция за попълване (PDF)
 • eForm  за селективна подкрепа (PDF)
 • Формуляр - компания 2013 (WORD)
 • Декларация - разпространител (WORD)
 • Декларация - координатор (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

 

Крайни срокове за кандидатстване: 30 ноември 2012 година, 4 април и 1 юли 2013 година

График:


 

краен срок: разпространение не преди:
разпространение не след:
30 ноември 2012 30 ноември 2012 30 май 2014
1 април 2013 1 април 2013 1 октомври 2014
1 юли 2013 1 юли 2013 1 януари 2015

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


Разпространителски компании:

 • Конкурсно предложение 21/2012, краен срок 04.04.2013 (PDF)
 • Конкурсно предложение 21/2012, краен срок 30.11.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 30/2011, краен срок 29.06.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 30/2011, краен срок 30.03.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 30/2011, краен срок 01.12.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2010, краен срок 01.07.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2010, краен срок 01.04.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2010, краен срок 01.12.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2009, краен срок 01.07.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2009, краен срок 07.04.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2009, краен срок 01.12.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 22/2008, краен срок 01.07.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 22/2008, краен срок 01.04.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 22/2008, краен срок 01.12.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 28/2007, краен срок 01.07.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 28/2007, краен срок 01.04.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 04/2007, краен срок 01.12.2007 (PDF)
 • Конкурсно предложение 04/2007, краен срок 10.07.2007 (PDF)
 • Конкурсно предложение 04/2007, краен срок 16.04.2007 (PDF)

Филми:

 • Подадени на 04.04.2013 (PDF)
 • Подадени на 30.11.2012 (PDF)
 • Подадени на 29.06.2012 (PDF)
 • Подадени на 30.03.2012 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2011 (PDF)
 • Подадени на 01.07.2011 (PDF)
 • Подадени на 01.04.2011 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2010 (PDF)
 • Подадени на 01.07.2010 (PDF)
 • Подадени на 07.04.2010 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2009 (PDF)
 • Подадени на 01.07.2009 (PDF)
 • Подадени на 01.04.2009 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2008 (PDF)
 • Подадени на 01.07.2008 (PDF)
 • Подадени на 01.04.2008 (PDF)
 • Подадени на 01.12.2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio