EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Програма МЕДИА предоставя финансова подкрепа на независими продуцентски компании за развитието на продуцентски проекти за игрално, документално и анимационно кино.

Модулът е насочен към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на един проект.


развитие на единични проекти

Конкурсно предложение EACEA 31/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 300/8 от 5 октомври 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за оценяване (PDF)

Кандидатстването се осъществява посредством  изпращането на комплект формуляри на хартия И електронен формуляр (eForm).

Девет стъпки при кандидатстването:

 1. прочетете насоките за кандидатстване, както и останалите инструкции;
 2. свалете и запазете в компютъра си електронните формуляри;
 3. попълнете формулярите и приложенията;
 4. след попълването на формуляра натиснете бутона 'validate', по този начин автоматично ще разберете дали имате грешки при попълването;
 5. можете да работие на етапи, като споделяте с колеги, консултирате с бюрото на програма МЕДИА и т.н.;
 6. едва когато сте абсолютно сигурни, че всички корекции са направени, натиснете бутона 'submit'; тогава системата автоматично ще ви изпрати потвърждение и входящ номер;
 7. отпечатайте попълнения и вече подаден електронен формуляр;
 8. прибавете всички изисквани документи на хартия; но още веднъж проверете дали не сте пропуснали някой документ (checklsit);
 9. отпечатаните електронни формуляри и документите към тях изпратете по пощата на адреса на изпълнителната агенция в Брюксел.

 

формуляри на хартия:

 • checklsit за изпращаните документи (WORD)
 • Декларация (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

eForm  (необходим е Adobe Reader 8.1.5 или по-висока версия) :

 • Инструкция за попълване (PDF)
 • Техническа информация(PDF)
 • eForm  за анимация, документален или игрален филм (PDF)

 

Крайни срокове за кандидатстване: 23 ноември 2012 година и 12 април 2013 година

 

Често задавани въпроси

Какво е новото?

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

Кога да кандидатствате? 

Когато има обявен конкурс за проектни предложения. За 2013 година проектни предложения ще се приемат в рамките на два крайни срока: до 23 ноември 2012 година и до 12 април 2013 година. Електронният формуляр се подава до 12 часа CET (13 часа българско време), а за комплекта формуляри на хартия важи датата на пощенското клеймо.

Какви компании могат да кандидатстват?

Кандидатстващите за финансиране трябва да бъдат европейски независими продуцентски компании, регистрирани от поне 1 година.

Необходим ли е предишен опит в производството на аудиовизуални творби?

Да, необходим е. Кандидатстващата компания трябва да е произвела аудиовизуална творба, чието разпространение да е осъществено между 1 януари 2010 година и датата на подаване на кандидатурата.

Какви творби могат да бъдат подкрепени?

Игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми и мултимедийни творби. Всички творби трябва да отговарят на условията за минимална продължителност и авторските права върху тях трябва да са притежание на кандидатстващата компания.

Какъв е размерът на подкрепата?

Минималният размер на подкрепата е 10 000 евро, а максималният – 60 000 евро, с изключение на подкрепата за анимационни филми (80 000 евро), чиято продължителност е съпоставима с пълнометражни игрални филми и са предназначени за киноразпространяване.

Какъв е бюджетът?

Бюджетът за 2013 година по модул “Единични проекти” е 7 500 000 евро.

Кога ще бъдат обявени резултатите?

За първия краен срок – през април 2013 година, а за втория – през септември 2013 година.

Какви са шансовете ви да получите подкрепа?

Кандидатурите, получени от Комисията, се класират според техните качества в края на сесията за подбор на проекти. Най-добрите предложения се финансират до изчерпване на наличния бюджет. При последния конкурс за проектни предложения (21/2011) бяха получени 902 единични проекти, 207 от които бяха одобрени.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:  

 • Конкурсно предложение 31/12, краен срок 12.04.2013 (PDF)
 • Конкурсно предложение 31/12, краен срок 23.11.2012 (PDF
 • Конкурсно предложение 21/11, краен срок 25.11.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, краен срок 11.04.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, краен срок 29.11.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/09, краен срок 12.04.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/09, краен срок 27.11.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/08, краен срок 17.04.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/08, краен срок 17.11.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 16/07, краен срок 15.04.2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
Related articles: bull good news for menopausal women: you can avoid hot flashes by changing your diet bull good news for menopausal women: you can avoid hot flashes by changing your diet bull control and reverse estrogen dominance with dim supplementation bull lignans shown to provide great benefits for breast health bull women suffer needlessly from confusion about hormones bull dim lowers potential of cancer cell metastasis, invasion and angiogenesis take action: support naturalnews. In this procedure, magnets and radio waves are used to create excellent images of the uterus. http://ehealthtech.it/buyouts/mcguire.php?nrz=490826 techno-waterdesigns.com.au/wbs-491591/ 45 it is uncertain whether this was directly related to ufe or to other risk factors for abnormal placentation, such as maternal age over 35 (the women were 34, 35, and 36 years old). According to a study conducted in multiple treatment centers that compared ufe to hysterectomy (1), ufe offered a shorter hospital stay, a faster return to work, and fewer complications after 30 days. 2 inverted or upright, the palm of the hand rub, placing small abdomen, abdominal massage in a clockwise direction after 36 laps, modified counterclockwise rubbing abdomen 36 ring, 3 upward position (when the seat body back posture, with the performer), with thumbs anrou shenque, guanyuan inflamatory breast ncer, qihai, tianshu, four full, return, blood, sanyinjiao acupoint, every 1 minutes. http://apghomeinspections.ca/vug-491977/ 2 inverted or upright, the palm of the hand rub, placing small abdomen, abdominal massage in a clockwise direction after 36 laps, modified counterclockwise rubbing abdomen 36 ring, 3 upward position (when the seat body back posture, with the performer), with thumbs anrou shenque, guanyuan inflamatory breast ncer, qihai, tianshu, four full, return, blood, sanyinjiao acupoint, every 1 minutes. According to a study conducted in multiple treatment centers that compared ufe to hysterectomy (1), ufe offered a shorter hospital stay, a faster return to work, and fewer complications after 30 days. nbsp ob. Meningitis follow following unfollow breast cancer follow following unfollow birth control pill follow following unfollow beta blocker follow following unfollow asperger syndrome follow following unfollow diet follow following unfollow cfs follow following unfollow stroke follow following unfollow heart attack follow following unfollow diabetes follow following unfollow browse all topics ask your question webmd answers type your question here. http://doubleplayhobbyconsignments.com/vgybqjthubnails/environmental-allergens-contribute-to-inflammatio-jukebox-alikness.html mid-ulster-builder.com/dnn-492673/ Only about one-quarter of women who have fibroids develop symptoms. A. viagra daily free sample 2 inverted or upright, the palm of the hand rub, placing small abdomen, abdominal massage in a clockwise direction after 36 laps, modified counterclockwise rubbing abdomen 36 ring, 3 upward position (when the seat body back posture, with the performer), with thumbs anrou shenque, guanyuan inflamatory breast ncer, qihai, tianshu, four full, return, blood, sanyinjiao acupoint, every 1 minutes. Meningitis follow following unfollow breast cancer follow following unfollow birth control pill follow following unfollow beta blocker follow following unfollow asperger syndrome follow following unfollow diet follow following unfollow cfs follow following unfollow stroke follow following unfollow heart attack follow following unfollow diabetes follow following unfollow browse all topics ask your question webmd answers type your question here. hiddenvacations.com/zio-490277/ Last updated: 11/2007 compiled using information from the following sources: danforth's obstetrics and gynecology ninth ed. 2012nbspnbsp|nbspnbsp10:24 am report this comment 0 out of 0 found this comment helpful {quotajaxresultquot: { quoterrorsquot: quotquot, quotaddeditemidquot: quotquot, quotloggedinquot: quotfalsequot, quoturlquot: quotquot } } was this comment helpful? Yes | no thank you! A babycenter member says hello all i am new in this site. rezimy.sk/oib-491533/ nbsp ob. If the fibroids are large, a woman may need a hysterectomy that involves cutting into the abdomen to remove the uterus. 5. Uterine fibroids often appear in groups, or you may have only one. Ds00078 june 11, 2011 copy 1998-2012 mayo foundation for medical education and research (mfmer). ballare.ca/npx-494807/ http://thesalonhull.co.uk/wlr-492929/ A. Reasons to have surgery for fibroids reasons not to have surgery for fibroids i'm having trouble getting pregnant because of fibroids, so i want to have them taken out.