EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Програма МЕДИА предоставя финансова подкрепа на независими продуцентски компании за развитието на продуцентски проекти за игрално, документално и анимационно кино.

Модулът е насочен към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на един проект.


развитие на единични проекти

Конкурсно предложение EACEA 31/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 300/8 от 5 октомври 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за оценяване (PDF)

Кандидатстването се осъществява посредством  изпращането на комплект формуляри на хартия И електронен формуляр (eForm).

Девет стъпки при кандидатстването:

 1. прочетете насоките за кандидатстване, както и останалите инструкции;
 2. свалете и запазете в компютъра си електронните формуляри;
 3. попълнете формулярите и приложенията;
 4. след попълването на формуляра натиснете бутона 'validate', по този начин автоматично ще разберете дали имате грешки при попълването;
 5. можете да работие на етапи, като споделяте с колеги, консултирате с бюрото на програма МЕДИА и т.н.;
 6. едва когато сте абсолютно сигурни, че всички корекции са направени, натиснете бутона 'submit'; тогава системата автоматично ще ви изпрати потвърждение и входящ номер;
 7. отпечатайте попълнения и вече подаден електронен формуляр;
 8. прибавете всички изисквани документи на хартия; но още веднъж проверете дали не сте пропуснали някой документ (checklsit);
 9. отпечатаните електронни формуляри и документите към тях изпратете по пощата на адреса на изпълнителната агенция в Брюксел.

 

формуляри на хартия:

 • checklsit за изпращаните документи (WORD)
 • Декларация (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

eForm  (необходим е Adobe Reader 8.1.5 или по-висока версия) :

 • Инструкция за попълване (PDF)
 • Техническа информация(PDF)
 • eForm  за анимация, документален или игрален филм (PDF)

 

Крайни срокове за кандидатстване: 23 ноември 2012 година и 12 април 2013 година

 

Често задавани въпроси

Какво е новото?

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

Кога да кандидатствате? 

Когато има обявен конкурс за проектни предложения. За 2013 година проектни предложения ще се приемат в рамките на два крайни срока: до 23 ноември 2012 година и до 12 април 2013 година. Електронният формуляр се подава до 12 часа CET (13 часа българско време), а за комплекта формуляри на хартия важи датата на пощенското клеймо.

Какви компании могат да кандидатстват?

Кандидатстващите за финансиране трябва да бъдат европейски независими продуцентски компании, регистрирани от поне 1 година.

Необходим ли е предишен опит в производството на аудиовизуални творби?

Да, необходим е. Кандидатстващата компания трябва да е произвела аудиовизуална творба, чието разпространение да е осъществено между 1 януари 2010 година и датата на подаване на кандидатурата.

Какви творби могат да бъдат подкрепени?

Игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми и мултимедийни творби. Всички творби трябва да отговарят на условията за минимална продължителност и авторските права върху тях трябва да са притежание на кандидатстващата компания.

Какъв е размерът на подкрепата?

Минималният размер на подкрепата е 10 000 евро, а максималният – 60 000 евро, с изключение на подкрепата за анимационни филми (80 000 евро), чиято продължителност е съпоставима с пълнометражни игрални филми и са предназначени за киноразпространяване.

Какъв е бюджетът?

Бюджетът за 2013 година по модул “Единични проекти” е 7 500 000 евро.

Кога ще бъдат обявени резултатите?

За първия краен срок – през април 2013 година, а за втория – през септември 2013 година.

Какви са шансовете ви да получите подкрепа?

Кандидатурите, получени от Комисията, се класират според техните качества в края на сесията за подбор на проекти. Най-добрите предложения се финансират до изчерпване на наличния бюджет. При последния конкурс за проектни предложения (21/2011) бяха получени 902 единични проекти, 207 от които бяха одобрени.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:  

 • Конкурсно предложение 31/12, краен срок 12.04.2013 (PDF)
 • Конкурсно предложение 31/12, краен срок 23.11.2012 (PDF
 • Конкурсно предложение 21/11, краен срок 25.11.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, краен срок 11.04.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, краен срок 29.11.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/09, краен срок 12.04.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/09, краен срок 27.11.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/08, краен срок 17.04.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/08, краен срок 17.11.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 16/07, краен срок 15.04.2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)