EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Чрез този механизъм се подпомага достъпът на малки и средни компании за производство на филми и аудиовизуални продукции до външно финансиране от банки и други финансови институции, като се отпускат средства за покриване на част от разходите по изискваните гаранции и/или част от разходите по обслужването на банковия кредит, отпуснат за финансиране на проекта.


i2i финансиране

Конкурсно предложение ЕАСЕА 34/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 324/8 от 25 октомври 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF) тези насоки са перманентни
 • Формуляр за кандидатстване - формуляри І-ІV и VІІ-ІХ (WORD)
 • Бюджет (формуляри V и VІ) за:
  • първи срок - 7 януари 2013 (EXCEL) и позволяващ macros (EXCEL
  • втори срок - 7 юни 2013 (EXCEL) и позволяващ macros (EXCEL)

Крайни срокове за кандидатстване:

 • 7 януари 2013 година (за проекти, чиито първи снимачен ден е след 1 юли 2012 и договорите с банка или друга финансова институция са подписани между 1 юли 2012 и 7 януари 2013 година)
 • 7 юни 2013 година (за проекти, чиито първи снимачен ден е след 1 декември 2012 и договорите с банка или друга финансова институция са подписани между 1 юли 2012 и 7 юни 2013 година)

 

Често задавани въпроси

Какво е новото?

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

Какъв тип компании могат да кандидатстват? 

Независими компании за производство на аудиовизуални творби, които са регистрирани в страни членки на Европейския съюз или в държави участнички в програма МЕДИА и които са били и понастоящем са собственост на граждани на тези страни, било то изцяло или чрез мажоритарно участие.

Какви проекти отговарят на критериите за участие?

Проекти за игрални филми (с минимална продължителност 50 минути), проекти за анимационни филми (с минимална продължителност 24 минути), проекти за документални филми (с минимална продължителност 25 минути), произведени със значителното участие на професионалисти, които са граждани на или постоянно пребиваващи в страните, участващи в програма МЕДИА (вижте точка 5.3 от Насоките за кандидатстване).

За каква сума можете да кандидатствате?

Максималният размер на финансовата подкрепа от Общността е между 5 000 и 50 000 евро за проект. Една компания може да кандидатства с най-много два проекта. Финансовата подкрепа от Общността в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи (а за държавите с нисък производствен капацитет в областта на аудиовизията максимумът е 60 %).

Каква ще бъде процедурата за подбор на проекти?

Сред проектите, които отговарят на критериите за участие и подбор, предимство ще имат тези, които вече получили подкрепа от Програма МЕДИА, направление “Развитие”, за които е сключено кредитно споразумение за външно финансиране. Освен това приоритет ще имат проекти от държави с нисък производствен капацитет в областта на аудиовизията, както и проекти, за чието осъществяване е отпуснат банков заем или проекти, които имат европейски измерения. Повече информация е представена в т. 8 от Насоките за кандидатстване.

Кога се обявяват резултатите?

Резултатите от конкурса се обявяват обикновено до 5 месеца след изтичането на крайния срок.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение 24/2011 година, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/2011 година, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 27/2010 година, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 27/2010 година, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 17/2009 година, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 17/2009 година, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 28/2008 година, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 28/2008 година, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2007 година, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 29/2007 година, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение 11/2007 година (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
Hindley j, gedroyc w, regan l, et al. Alsbjerg , c. According to researchers atAcircnbspbrigham and women’s hospital in boston, women who used childhood hair products, such as perms and “hair oil”, were much more likely to reach puberty before those who did not. viagra and blood pressure meds buy viagra online cheap uk According to researchers atAcircnbspbrigham and women’s hospital in boston, women who used childhood hair products, such as perms and “hair oil”, were much more likely to reach puberty before those who did not. Jacoby vl, grady d, sawaya gf. The short interest in the stock has increased by 50% since mid-june. American journal of epidemiology. These environmental estrogens have been shown to promote the growth of leiomyoma. http://hostalhispanonajera.com/ogt-491282/ Jacoby vl, grady d, sawaya gf. What is celebrex celebrex has active ingredients of celecoxib. Liver congestion, parasites and gall stones contribute to the weakened condition of these organs and lower their productivity. 20 year old taking viagra typical price for viagra Part 2. Org utirine-febroids. The biggest problems will be concentrated in hp's technology consulting division, where revenue is expected to fall by 11 percent to 13 percent next year. http://gasplus.co.uk/okruoxatdisandensaddlest/00-module-expiration-date-4-8-2013-12-00-am-eas-soccor-oesphagus.html American journal of epidemiology. Liver congestion, parasites and gall stones contribute to the weakened condition of these organs and lower their productivity. 90. Radiology 1987164:155 -159 abstract / free full text acircdaggermicro stancato-pasik a, mitty ha, richard hm, eshkar n. D. You must be a solid approach for the uterine fibroid treatment , as even a variety. viagra 25 or 100 mg juditrajk.com/xtc-491336/ What is celebrex celebrex has active ingredients of celecoxib. For more info check out www. Jama. http://eimearjeanmccormack.com/ktg-493173/ These environmental estrogens have been shown to promote the growth of leiomyoma. 90. Org utirine-febroids. - a review of the uterine fibroids products under development by companies and universities/research institutes based on information derived from company and industry-specific sources. S. buy cheap viagra online