EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Финансирането е насочено към подпомагане на независими продуцентски компании за производството на творби (игрални, документални и анимационни филми) чрез участието или в копродукция с поне три, а може и повече, телевизии от страните членки на програмата.

Целта на модула е да се стимулира интереса на независими продуцентски компании към производството на аудиовизуални творби (игрални, документални и анимационни филми) с участието на поне три телевизии, които са представени или работят в няколко страни членки на МЕДИА.


телевизионно излъчване

Конкурсно предложение ЕАСЕА 33/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 300 от 10 октомври 2012 година.

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Формуляр за кандидатстване: инструкции (PDF)
 • Бюджет (EXCEL)
 • Насоки за финансиране (PDF)
 • Насоки за оценяване (PDF)

Крайни срокове за кандидатстване: 10 декември 2012 и 3 юни 2013 година 

 

Често задавани въпроси

Какво е новото?

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

Кога да кандидатствате? 

Когато има обявен конкурс за проектни предложения. За 2013 година проектни предложения ще се приемат в рамките на два крайни срока: до 10 декември 2012 година и до 3 юни 2013 година. Електронният формуляр се подава до 12 часа CET (13 часа българско време), а за комплекта формуляри на хартия важи датата на пощенското клеймо.

Какво е специфичното?

Производствените разходи на подкрепените по това конкурсно предложение проекти се признават единствено за период от 30 месеца, който започва 6 месеца преди датата на кандидатстването и завърша 24 месеца след нея.

Подкрепата от страна на МЕДИА е до 12,5 % от общите признати разходи за игрален и анимационен филм, но не повече от 500 000 евро, и до 20 % от тези за документален филм, но не повече от 300 000 евро. 

Всяка творба (игрален, анимационен или документален филм) трябва да отговаря на следните условия:

 • при производството й да има мажоритарно участие на компании, регистрирани в една или няколко страни членки на МЕДИА;
 • да има значително участие на професионалисти, които са граждани и/или постоянно пребиваващи на/в страните членки на МЕДИА;
 • услугите в Интернет не се приемат като допустими производствени разходи.

Какъв е бюджетът?

Бюджетът за 2013 година по модул “Телевизионно излъчване” е 10 800 000 евро.

Кога ще бъдат обявени резултатите?

За всеки от крайните срокове след 5 месеца от приключване на кандидатстването.

Какви са шансовете ви да получите подкрепа?

Кандидатурите, получени от Комисията, се класират според техните качества в края на сесията за подбор на проекти. Най-добрите предложения се финансират до изчерпване на наличния бюджет. При последния конкурс за проектни предложения (23/2011) бяха получени 147 проекта, 61 от които бяха одобрени.Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение 33/2012, краен срок 10.12.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 23/2011, краен срок 11.06.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 23/2011, краен срок 16.12.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2010, краен срок 20.06.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2010, краен срок 28.02.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2010, краен срок 15.11.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2009, краен срок 28.06.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2009, краен срок 05.03.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2009, краен срок 27.11.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2008, краен срок 26.06.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2008, краен срок 27.02.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2008, краен срок 14.11.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2007, краен срок 13.06.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2007, краен срок 22.02.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 06/2007, краен срок 02.11.2007 (PDF)
 • Конкурсно предложение 06/2007, краен срок 01.06.2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
http://milinderuchec.com/ahn-491970/ Signs and tests the health care provider will perform a pelvic exam. If you have symptoms of fibroids, see your doctor right away. If you have symptoms of fibroids, see your doctor right away. Meet with other local women who have uterine fibroids. http://emmamotors.ro/rdvfczcesteybuffordpassionatetracings/although-radiation-therapy-can-damage-nearby-heal-asctec-ichiro.html These tumors are not associated with cancer and do not increase a woman's risk for uterine cancer. In rare cases, a large fibroid can block the cervix or uterine opening, requiring a cesarean delivery. 2012 05:06:40 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbspronhill13cam4nude_lastzip. buy viagra daily use online http://evayunda.com/ejmqtvramerucab/we-can-answer-all-your-questions-so-you-can-decid-physiotherapypost-dipoloma.html Meet with other local women who have uterine fibroids. Des350 first published online september 27, 2012 doi:10. After five years, approximately 75% of patients are asymptomatic. About three in 10 women have much lighter bleeding. Patients who have had abdominal hysterectomies should discuss with their doctors when exercise programs more intense than walking can be started. All information presented on our websites should not be construed as medical consultation or instruction. http://atechmachinery.com.au/khv-490404/ In rare cases, a large fibroid can block the cervix or uterine opening, requiring a cesarean delivery. After five years, approximately 75% of patients are asymptomatic. vanzyllaw.com.au/fnf-490120/ Mehmet oz fibroids are noncancerous growths of cells that start in the muscular layer of the uterine wall. Html 30. Mcivor and cameron observed three successful pregnancies in seven patients who underwent embolization to control bleeding caused by gestational trophoblastic tumors. http://benjisdrivingschool.ca/lry-493467/ Des350 first published online september 27, 2012 doi:10. Scientists found that lactoferricin4-14, a milk protein with known health... http://skyvolt.ie/btezbhomesizerojaussearunner/he-stutters-when-talks-raps-w-no-problem-longmilky-jihani.html viagra 5 mg prezzo in farmacia 2012 05:06:40 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbspronhill13cam4nude_lastzip. Seeing an initial investment nearly triple could incent investors to bank some of those quickly made bucks. Patients who have had abdominal hysterectomies should discuss with their doctors when exercise programs more intense than walking can be started. The study will be published online on october 4, 2012 in the american journal of human genetics. robsoncreekestates.com/not-493581/