EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Финансирането е насочено към подпомагане на независими продуцентски компании за производството на творби (игрални, документални и анимационни филми) чрез участието или в копродукция с поне три, а може и повече, телевизии от страните членки на програмата.

Целта на модула е да се стимулира интереса на независими продуцентски компании към производството на аудиовизуални творби (игрални, документални и анимационни филми) с участието на поне три телевизии, които са представени или работят в няколко страни членки на МЕДИА.


телевизионно излъчване

Конкурсно предложение ЕАСЕА 33/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 300 от 10 октомври 2012 година.

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Формуляр за кандидатстване: инструкции (PDF)
 • Бюджет (EXCEL)
 • Насоки за финансиране (PDF)
 • Насоки за оценяване (PDF)

Крайни срокове за кандидатстване: 10 декември 2012 и 3 юни 2013 година 

 

Често задавани въпроси

Какво е новото?

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

Кога да кандидатствате? 

Когато има обявен конкурс за проектни предложения. За 2013 година проектни предложения ще се приемат в рамките на два крайни срока: до 10 декември 2012 година и до 3 юни 2013 година. Електронният формуляр се подава до 12 часа CET (13 часа българско време), а за комплекта формуляри на хартия важи датата на пощенското клеймо.

Какво е специфичното?

Производствените разходи на подкрепените по това конкурсно предложение проекти се признават единствено за период от 30 месеца, който започва 6 месеца преди датата на кандидатстването и завърша 24 месеца след нея.

Подкрепата от страна на МЕДИА е до 12,5 % от общите признати разходи за игрален и анимационен филм, но не повече от 500 000 евро, и до 20 % от тези за документален филм, но не повече от 300 000 евро. 

Всяка творба (игрален, анимационен или документален филм) трябва да отговаря на следните условия:

 • при производството й да има мажоритарно участие на компании, регистрирани в една или няколко страни членки на МЕДИА;
 • да има значително участие на професионалисти, които са граждани и/или постоянно пребиваващи на/в страните членки на МЕДИА;
 • услугите в Интернет не се приемат като допустими производствени разходи.

Какъв е бюджетът?

Бюджетът за 2013 година по модул “Телевизионно излъчване” е 10 800 000 евро.

Кога ще бъдат обявени резултатите?

За всеки от крайните срокове след 5 месеца от приключване на кандидатстването.

Какви са шансовете ви да получите подкрепа?

Кандидатурите, получени от Комисията, се класират според техните качества в края на сесията за подбор на проекти. Най-добрите предложения се финансират до изчерпване на наличния бюджет. При последния конкурс за проектни предложения (23/2011) бяха получени 147 проекта, 61 от които бяха одобрени.Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение 33/2012, краен срок 10.12.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 23/2011, краен срок 11.06.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 23/2011, краен срок 16.12.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2010, краен срок 20.06.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2010, краен срок 28.02.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2010, краен срок 15.11.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2009, краен срок 28.06.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2009, краен срок 05.03.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 18/2009, краен срок 27.11.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2008, краен срок 26.06.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2008, краен срок 27.02.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/2008, краен срок 14.11.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2007, краен срок 13.06.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2007, краен срок 22.02.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 06/2007, краен срок 02.11.2007 (PDF)
 • Конкурсно предложение 06/2007, краен срок 01.06.2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio