EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Подкрепата на програма МЕДИА е насочена към всякакъв вид промоция, която подпомага достъпа и участието на независимите продуценти и разпространители до ключови европейски и международни събития, както и за промоция на европейски творби на международните филмови пазари.

Достъп до пазара - финансиране на европейски инициативи - тематични пазари, професионални срещи, форуми за копродукции, конференции, бази данни, промоционални кампании насочени към широката публика.

Пазарите, подкрепени от МЕДИА, са представени в Справочник на пазарите и мрежите в Европа 2013 (PDF)

 


достъп до пазара

Конкурсно предложение ЕАСЕА 40/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 325 от 26 октомври 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF) тези насоки са перманентни
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Анекс (EXCEL)
 • Бюджет (EXCEL)

Крайни срокове за кандидатстване:

 • 14 декември 2012 година (за проекти, осъществявани между 1 юни и 31 декември 2013 година) и
 • 3 юни 2013 година (за проекти, осъществявани между 1 юни и 31 май 2014 година).

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение EACEA 36/2011, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 36/2011, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 35/2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 14/2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 34/2011, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 34/2011, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 24/2009, втори краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 24/2009, първи краен срок (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 09/2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение EACEA 19/2008 (PDF
 • Конкурсно предложение EACEA 11/2008 (PDF
 • Конкурсно предложение EACEA 14/2007, втори краен срок (PDF
 • Конкурсно предложение EACEA 14/2007, първи краен срок (PDF

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio