EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


 

 


Комисията приветства одобрението на програма „Творческа Европа“ от Европейския парламент
2013-11-19

По „Творческа Европа“ — новата програма на Европейската комисия, одобрена днес от Европейския парламент — европейската култура, кино, телевизия, музика, литература, сценични изкуства, културно наследство и други подобни области ще се радват на по-голяма финансова подкрепа. Разполагаща с бюджет от 1,46 милиарда евро[1] за следващите седем години — 9 % по-висок от настоящия — програмата ще даде тласък на културния и творческия сектор, които са съществен източник на заетост и икономически растеж. „Творческа Европа“ ще осигури финансиране за поне 250 000 дейци в сферата на изкуството и културата, 2 000 кина, 800 филма и 4 500 превода на книги. Наред с това тя ще въведе нов финансов гаранционен механизъм, който ще позволи на малките предприятия в областта на културата и творчеството да получат достъп до банкови заеми на стойност до 750 милиона евро.

Като приветства днешното гласуване, Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Tази инвестиция е чудесна новина за европейската филмова индустрия, за културата и изкуствата, както и за обществеността. „Творческа Европа“ ще даде възможност на динамичните ни културни сектори да създадат нови работни места и да имат по-голям принос за икономиката на ЕС. Тя ще създаде възможност хиляди талантливи дейци на изкуството да достигнат до нова публика в Европа и извън нея и в същото време ще насърчи културното и езиковото многообразие. Освен че предоставя значителни безвъзмездни средства, гаранционният ни механизъм ще даде тласък на достъпа до финансиране за стотици малки предприятия“.

„Творческа Европа“ надгражда върху опита и успеха на програмите „Култура“ и „MЕДИА“, които подпомагаха културния и аудиовизуалния сектор в продължение на повече от 20 години. Новата програма включва подпрограма „Култура“, която подпомага сценичните и изобразителните изкуства, културното наследство и други области, и подпрограма „MEДИА“, която ще финансира киното и аудиовизуалния сектор. Ново междусекторно направление ще подпомага сътрудничеството по самата политика, мерките, отнасящите си до всички сектори, както и новия финансов гаранционен механизъм, който ще започне да действа от 2016 г.

Eвропейски столици на културaта, Eвропейски знак за наследство, Дните на европейското наследство и петте европейски награди (наградата на ЕС за културно наследство/награди „Europa Nostra“, наградата на ЕС за съвременна архитектура, наградата на ЕС за литература, наградата „Европейски музикален дебют без граници“, наградата „МЕДИА“) също ще получат финансова помощ от „Творческа Европа“.

Най-малко 56 % от бюджета на програмата ще бъде разпределен за подпрограма „МЕДИА“, а поне 31 % ще бъде насочен към подпрограма „Култура“. Това разпределение най-общо отразява финансовия дял, който получава всяка една от тези области в момента. Не повече от 13 % от бюджета ще бъде предназначен за междусекторното направление, към което спада подпомагането на информационните бюра „Творческа Европа“ във всяка участваща държава. Те предоставят консултации на потенциалните ползватели на програмата. Около 60 милиона евро са предвидени за сътрудничество по самата политика, насърчаване на иновативни подходи за трайно привличане на публика, както и за поощряване на нови стопански модели.

 В чия полза е „Творческа Европа“?

„Творческа Европа“ ще подкрепя: 

  • 250 000 дейци в сферата на изкуството и културата и тяхната работа, като им позволява да достигнат до нова публика извън границите на страните си;
  • Над 800 европейски филми ще получат подкрепа за разпространение, за да могат да бъдат гледани от зрителите в Европа и по света;
  • Най-малко 2 000 европейските кина ще се възползват от финансирането, при условие че най-малко 50 % от филмите, които показват, са европейски;
  • Повече от 4 500 книги и други художествени произведения ще получат финансиране за превод, като по този начин ще се даде възможност на авторите да пробият на нови пазари, а на читателите — да им се насладят на майчиния си език;
  • Хиляди организации и професионалисти от културния и аудиовизуалния сектор ще се възползват от финансиране за обучения, за да придобият нови умения и усъвършенстват способността си да работят в международна среда.

Взети заедно, културният и аудиовизуалният сектор в Европа представляват до 4,5 % от БВП на ЕС и осигуряват работни места на повече от 8 милиона души. „Творческа Европа“ ще им помогне да допринесат още повече за европейската икономика чрез използване на възможностите, създадени от глобализацията и преминаването към цифрови технологии. Програмата също така ще създаде възможност тези сектори да преодолеят предизвикателства, като раздробеността на пазара и трудностите при достъпа до финансиране, както и ще допринесе за усъвършенстването на процеса на разработване на политики чрез улесняването на споделянето на ноу-хау и опит.

Какво предстои?

Програмата „Творческа Европа“ ще бъде окончателно приета от Съвета (28 държави членки) през идните седмици и ще влезе в сила през януари 2014 г.

За повече информация

Европейска комисия: Creative Europe

Creative Europe във Фейсбук

Включете се в дискусията в Twitter #CreativeEurope

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следете съобщенията на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

________________________________________________

[1] 1,46 милиарда евро с отчитане на прогнозната инфлация. Това се равнява на 1,3 милиарда евро по фиксирани цени от 2011 г.

От Съобщение за медиите, Брюксел/Страсбург, 19 ноември 2013 година

 ОЩЕ НОВИНИ

Nipkow Program 2014 (2014-04-28)

Програмата, предлагаща тренинг на обещаващи професионалисти от Европа, е дългосрочна и се осъществява чрез стажове и уъркшопи, съобразени със специфичните нужди на всеки от участниците.

Baltic Bridge East by West - B’EST 2014 (2014-04-24)

Третото издание на Baltic Bridge East by West (B’EST), уъркшоп за продуценти, организиран със съдействието на EAVE и с подкрепата на Творческа Европа – МЕДИА, очаква Вашите игрални филмови проекти.

ACE 24: ADVANCED PRODUCERS WORKSHOPS (2014-04-23)

Тренинг за развитие и финансиране на филмови проекти.

Ex Oriente 2014/2015 (2014-04-23)

Тренинговата програма за развитие на проекти за документално кино Ex Oriente Film обявява своите сесии за 2014/2015

Developing Your Film Festival 2014 (2014-04-10)

Developing Your Film Festival е тренинг, организиран от Independent Cinema Office (ICO) и Motovun Film Festival, който ще се проведе от 22 до 27 юли 2014 по време на едноименния фестивал в Мотовун, Хърватия. 

Pilots in Series 2014 (2014-04-10)

По време на фестивала за европейски телевизионни сериали Série Series, който ще се проведе от 2 до 4 юли във Фонтенбло, Франция, ще се открие пазар на Pilots in Series. 

Atelier Ludwigsburg 2014/2015 (2014-04-09)

Atelier Ludwigsburg - Paris е едногодишна тренингова програма за обещаващи европейски филмови продуценти и разпространители. Програмата е разработена от Filmakademie Baden-Württemberg и La fémis (Париж) и е подкрепена от МЕДИА.

Emerging Producers 2014 (2014-03-26)

Целта на Emerging Producers е да свърже талантливи европейски продуценти с филмови професионалисти от областта на кинодокументалистиката.

Информационен ден на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА – МЕДИА 2014 (2014-03-06)

В рамките на Софийските филмови срещи (14-16 март 2014), в Гранд хотел „София” ще бъде изграден специален информационен щанд на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА - МЕДИА. На него може да се намерят материали за програмата и за тренинги, подкрепени от програмата.

МЕДИА щандове на филмовия пазар в Кан 2014 (2014-03-04)

Целта на МЕДИА щандовете е да създаде по-добри възможности за независимите европейски продуценти и разпространители за достъп до международния аудиовизуален пазар.

CARTOON 360 (2014-02-21)

CARTOON 360 е нов пичинг форум за cross-media анимационни проекти. Ще се проведе от 15 до 27 март 2014 година в Мюнхен, Германия.

INSIDE PICTURES 2014 (2014-02-18)

INSIDE PICTURES e тренингова програма за филмови продуценти, които целят развиване на своите практическите знания, умения и контакти.

ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK 2014 (2014-02-18)

Тренинговата програма ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK, организирана от Erich Pommer Institute в Берлин, предлага своите три петдневни уъркшопа за 2014 година

MEGA PLUS 2014 (2014-02-10)

MEGA PLUS е тренингова програма, организирана от MEDIA Business School (Испания) и подкрепена от МЕДИА, която предлага обучение по фирмен мениджмънт, производство и разпространение на филмови и телевизионни мултимедийни продукти.

SOURCES 2 Projects & Process – Training Mentors for Screenwriters 2014 (2014-02-05)

SOURCES [Stimulating Outstanding Resources for Creative European Screenwriting] организира годишно един тридневен уъркшоп за ментори по писане на сценарий.

script2film: писане на сценарий през 2014 (2014-02-05)

Средиземноморският филмов институт в Атина, Гърция (MFI) организира тренингова програма за писане на сценарий.

TRANS ATLANTIC PARTNERS 2014 (2014-02-03)

Erich Pommer Institut в Потсдам (Германия), Canadian Media Production Association - CMPA (Canada) andIndependent Feature Project в Ню Йорк (САЩ), организират тримодулна интензивна тренингова програма за европейски, канадски и американски продуценти.

Camp 4SCIENCE 2014 (2014-02-03)

Второто издание на Camp 4SCIENCE е първото международно събитие за тренинг и съфинансиране, фокусирано върху развитието и финансирането на научни документални филми от Централна и Източна Европа.

ASIAN SIDE OF THE DOC 2014 (2014-01-23)

От пичинг сесии до индивидуални срещи, от панели до социални събития, от кино салони до тренинг, ASIAN SIDE OF THE DOC е един вълнуващ четиридневен телевизионен пазар, на който се срещат тв разпространители, продуценти, финансисти.

SUNNY SIDE OF THE DOC 2014 (2014-01-23)

За 25-ти път в Ла Рошел (Франция), между 23 и 26 юни 2014 година, ще се проведе SUNNYSIDEOFTHEDOC– едно от най-сериозните и големи събития в света на документалното кино.

Информационен ден на ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА: МЕДИА по време на БЕРЛИНАЛЕ 2014 (2014-01-22)

Информационният ден на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА: МЕДИА, организиран по време на филмовия фестивал БЕРЛИНАЛЕ, ще се проведе на 10 февруари 2014 година (понеделник) в хотел “Риц – Карлтон”. Ще бъдат представени всички аспекти от дейността на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА: МЕДИА, както и последни новини около развитието й. 

MIFA 2014 (2014-01-22)

Международният пазар на анимационното кино (MIFA) в Анеси (Франция) е едно от основните събития в света на анимацията, което през последните 25 години се утвърди като водещо в календара на филмовата индустрия. 

MIPTV и MIPDoc щандове в КАН през април 2014 (2014-01-16)

Целта на МЕДИА щандовете е да създаде по-добри възможности за независимите европейски продуценти и разпространители за достъп до международния аудиовизуален пазар.

Видео конкурс "We are Europe, every day" (2014-01-14)

Европейската комисия, в партньорство с ООН, обявява видео конкурс, озаглавен We are Europe, every day.

Достъп до финансиране на културния и творчески сектори (2014-01-09)

Европейската комисия оповести резултатите от изследване на достъпа до финансиране на културния и творчески сектори

Конкурси на програма Творческа Европа (2013-12-11)

Обявени са първите конкурси на програма "Творческа Европа", подпрограма МЕДИА.

Комисията приветства одобрението на програма „Творческа Европа“ от Европейския парламент (2013-11-19)

По „Творческа Европа“ — новата програма на Европейската комисия, одобрена днес от Европейския парламент — европейската култура, кино, телевизия, музика, литература, сценични изкуства, културно наследство и други подобни области ще се радват на по-голяма финансова подкрепа. Разполагаща с бюджет от 1,46 милиарда евро за следващите седем години — 9 % по-висок от настоящия — програмата ще даде тласък на културния и творческия сектор, които са съществен източник на заетост и икономически растеж. „Творческа Европа“ ще осигури финансиране за поне 250 000 дейци в сферата на изкуството и културата, 2 000 кина, 800 филма и 4 500 превода на книги. Наред с това тя ще въведе нов финансов гаранционен механизъм, който ще позволи на малките предприятия в областта на културата и творчеството да получат достъп до банкови заеми на стойност до 750 милиона евро.

Покана за набиране на експерти (2013-10-31)

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия набира експерти за подпомагане на дейността на агенцията в рамките на управляваните от нея програми.

DIGITAL STRATEGIES – Financing, Marketing and Distribution 2.0 (2013-10-31)

Тренинг на филмови и телевизионни продуценти и разпространители за възможностите на дигиталния свят. Осъществява се в рамките на петдневен уъркшоп, провеждащ се в Берлин от 4 до 8 декември 2013 година. 

Програма "Творческа Европа" (2013-10-14)

Следващите  конкурси  за  подкрепа  на проекти ще бъдат обявени в рамките на новата програма "Творческа Европа" (CREATIVE EUROPE), чието приемане се очаква в края на ноември 2013.

Допитване на ЕС (2013-10-14)

Европейската комисия провежда допитване върху crowdfunding (колективно финансиране) в Европейския съюз, с което цели да събере данни за нуждите на участниците в пазара, както и да идентифицира областите на добавена стойност от потенциално действие на ЕС.

Euro Connection 2014 (2013-09-26)

Покана към продуценти, които имат късометражни проекти и търсят европейски копродуценти и допълнително финансиране

По време на фестивала за късометражно кино в Клермон Феран (Clermont Ferrand) през февруари 2014 година, за шести пореден път ще се проведе форумът Euro Connection, който предлага възможността продуценти и техните компании да намерят партньори за проектите си.

EUROPEAN CO-PRODUCTION: LEGAL AND FINANCIAL ASPECTS 2013 (2013-08-29)

Тренинг за правните и финансовите страни при производството и разпространението на европейски копродукции. Осъществява се в рамките на петдневен уъркшоп, провеждащ се Гент (Белгия) от 16 до 20 октомври 2013 година.

Eurodoc 2014 (2013-08-12)

Тази тренингова програма е насочена към европейски продуценти, развиващи проекти за документално кино.

Berlinale Talent Campus 12 (2013-08-12)

Между 8 и 13 февруари 2014 година (в рамките на Berlinale 64) ще се проведе дванадесетото издание на Talent Campus.

3D Content Financing Market 2013 (2013-07-22)

3D Content Financing Market (3DFM) e международен пазар за проекти със тереоскопично - 3D(S-3D) съдържание, създаден с подкрепата на програма МЕДИА.

Босна и Херцеговина в МЕДИА (2013-07-11)

Босна и Херцеговина се присъедни към МЕДИА на 10 юли 2013 година и стана 33-ата страна-член на програмата.

EAVE Workshop 2014 (2013-07-03)

EAVE (European Audiovisual Entrepreneur) е една от водещите европейски институции за тренинг.

ARCHIDOC 2013 (2013-06-28)

ARCHIDOC е тренингова програма в областта на филмовите архиви.

Мрежа от киносалони ЕВРОПА СИНЕМА (2013-06-27)

Кандидатстването за членство в мрежата от киносалони ЕВРОПА СИНЕМА ще започне от 1 юли и ще приключи на 31 август 2013 година

Connecting Cottbus 2013 (2013-06-14)

Connecting Cottbus e пазар за копродукции, който се провежда в рамките на Филмовия фестивал в Котбус (Германия). 

София филм фест 2013: филми, подкрепени от МЕДИА (2013-03-04)

В рамките на 17-ия СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ (7-17-24 март) ще бъдат показани 38 филма, подкрепени от МЕДИА.

CARTOON MASTER 2013 (2013-02-27)

През 2013 година CARTOON организира тренинговите инициативи: Cartoon CineCartoon Digital и Cartoon Finance

Допитване за Творческа Европа 2014-2020 (2013-02-20)

Европейската комисия провежда проучване на финансовите нужди на малките и средни предприятия в културните и творчески индустрии. 

МЕДИА на Европейския филмов пазар в Берлин 2013 (2013-02-01)

По време на 63-ия Международен филмов фестивал "Берлинале", в рамките на Европейския филмов пазар (7-15 февруари), програма МЕДИА традиционно организира свой щанд.

Maia Workshops 2013 (2013-01-09)

Структурирана в три уъркшопа, тази тренингова програма е насочена към изгряващите европейски продуценти и цели да им предостави основните творчески и управленски умения за развитието, продукцията и разпространението на игрален или документален филм.

Creative Europe: дискусиите продължават (2012-11-13)

Продължават дискусиите върху новата програма Creative Europe

Sofia meetings 2013 (2012-10-25)

Десетото издание на Софийските филмови срещи (Sofia meetings) ще се проведе от 10 до 17 март 2013 година в рамките на ХVІІ СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ (7-17 март).

Creative Europe: позиции (2012-05-11)

Министрите на културата на страните от ЕС се събраха на заседание на 10 май във връзка с новата програма Creative Europe

Creative Europe: продължаващи дискусии (2012-05-10)

Продължават дискусиите върху новата програма Creative Europe

Creative Europe: публично изслушване (2012-05-02)

Публични изслушвания за новата програма Creative Europe

Creative Europe: дискусии (2012-04-24)

Последните дискусии върху новата програма Creative Europe

Euromed Audiovisual ІІІ (2012-03-24)

Euromed Audiovisual III е програма на Европейския за насърчаване на сътрудничеството в аудиовизуалния сектор на страните от Средиземноморския регион. 

Creative Europe (2011-11-23)

Текст във връзка с предложението на Европейската комисия за ново поколение програма в областта на културата, наречена Creative Europe.

Резултати от конкурса Euro Connection 2012 (2011-11-08)

Във връзка с конкурса "Euro Connection 2012", обявен от фестивала за късометражно кино в Клермон-Феран (Clermont-Ferrand Short Film Festival & Market), на 4 ноември т.г. беше свикана експертна комисия.

За МЕДИА след 2013 година (2011-06-27)

В два броя на ScreenDaily са помесетни матереиали за бъдещето на програма МЕДИА след изтичане на настоящото й издание в края на 2012 година. 

Седемнадесет европейски филма, подкрепени от МЕДИА, участват във Фестивала в Кан’11 (2011-04-19)

От подкрепените от МЕДИА седемнадесет филма, участващи в тазгодишното издание на Международния фестивал в Кан (Франция), десет участват в надпреварата за Златната палма.

Продуцентски кредитен гаранционен фонд (2011-01-17)

Европейската комисия обяви стартирането на продуцентски кредитен гаранционен фонд (MEDIA Production Guarantee Fund), имащ за цел да улесни продуцентите при достъпа им до банкови кредити.

Eurimages поставя нови изисквания за финансиране на копродукции (2010-11-10)

Eurimages направи промени в изискванията си за финансиране на копродукции

Оценка на МЕДИА 2007 (2010-08-10)

Публикувана е междинната оценка на програма МЕДИА 2007.

Нов клип на МЕДИА (2010-02-18)

Вижте новия промоционален клип на МЕДИА


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
http://musicaseria.com/auxfmgbalimnium/then-again-i-think-every-alopecia-individual-is-u-acho-civcity.html Pcbs represent a family of more than two hundred structurally related chemicals that were once used as industrial coolants in power transformers. 45 kb 14. 45 kb 14. In vitro binding of steroid hormones by natural and purified fibers. Us/menstrual-cycle see a problem with these advertisements? Let us know frequently bought together + + price for all three:nbsp$44. http://nancytaylorfarel.com/bttfxmanagenent/hearing-is-uniquely-different-for-everyone-like-valjoux-disabilitare.html tupelokennelclub.org/cruize/lot.php?mgi=492276 S. Us/menstrual-cycle see a problem with these advertisements? Let us know frequently bought together + + price for all three:nbsp$44. buy viagra costa rica In vitro binding of steroid hormones by natural and purified fibers. Hum reprod update 20006:614-620. Dubuisson jb, fauconnier a, deffarges jv, et al. aloeysalud.com/yem-493130/ Radiology 1993 187:707-710. A woman with a large fibroid may feel pain in her back or lower abdomen if the growth distorts the bladder, she may feel a frequent urge to urinate. Us/menstrual-cycle see a problem with these advertisements? Let us know frequently bought together + + price for all three:nbsp$44. Dubuisson jb, fauconnier a, deffarges jv, et al. http://gurschlhof.it/galary/flottation.php?icw=494999 unirci.com/xaa-490914/ Com,quot quotembodyhealth,quot quotenhance your life,quot and the triple-shield mayo clinic logo are trademarks of mayo foundation for medical education and research. We know this because several women have had successful pregnancies, carried to term, after ufe. Tohoku j exp med. Hum reprod update 20006:614-620. J vasc interv radiol 2003b 14:1243-1250. Before making your decision, make sure to get yourself a complete and accurate family history and discuss your options along with your doctor. viagra on prescription how much viagra daily long term effects However, menopausal women who are taking supplemental estrogen (hormone replacement therapy) may not experience relief of symptoms. http://dealsgapcabin.com/zmxlnencher/western-new-york-muscle-and-joint-performance-chir-seriell-nephue.html In transabdominal ultrasound, the ultrasound probe is moved over the abdominal area. Phototherapy of tumours.