EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направление "Тренинг" има за цел да насърчи европейски инициативи за тренинг, които да осигурят възможност на професионалисти от аудиовизуалната индустрия да повишат квалификацията и капацитета си и да подобрят конкурентноспособността си на международния пазар.

Този модул е насочен към повишаване на обмена и сътрудничеството между филмовите учебни заведения и аудиовизуалната индустрия. В конкурса по модула могат да участват паневропейски консорциум от висши учебни заведения и/или организации от аудиовизулания сектор (от 3 страни участнички, с участието на най-малко 3 висши учебни заведения).


обучение

Подкрепа на работата в мрежа и мобилността на филмовите учебни заведения, институциите за тренинг и партньорите в професионалната сфера (initial training)

Обявено е конкурсно предложение EACEA 02/2011, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 39 от 8 февруари 2011 година.

За подкрепените в тази конкурсна сесия проекти, кандидатствалите организации ще подпишат тригодишно рамково споразумение за партньорство.

  • Насоки за кандидатстване (PDF)
  • Формуляр за кандидатстване (WORD)
  • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 29 април 2011 година

Резултати от предишни конкурсни предложения:


  • Конкурсно предложение 02/2011 - година ІІІ: 2014 (PDF)
  • Конкурсно предложение 02/2011 - година ІІ: 2013 (PDF)
  • Конкурсно предложение 02/2011 - година І: 2012 (PDF)
  • Конкурсно предложение 02/2010 (PDF)
  • Конкурсно предложение 16/2009 (PDF)
  • Конкурсно предложение 03/2008 (PDF)
  • Конкурсно предложение 10/2007 (PDF

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio