EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


 

 


връзки

Програма MEDIA – Brussels
www.ec.europa.eu/media

Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и курлтура" - Брюксел / Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - Brussels

MEDIA Film Database
www.eacea.ec.europa.eu/media/films

Национален филмов център
www.nfc.bg

Reference source of information for European films, supported by MEDIA
www.cineuropa.org

Център за култура и дебат "Червената къща - Андрей Николов"
www.redhouse-sofia.org

Министерство на културата
www.mc.government.bg

Информационен център на Европейския съюз в България
www.evropa.bg/ic/

InterSpace - Media Art Center, Sofia
www.i-space.org

Cinema.bg - българският кино сайт
www.cinema.bg

Културно контактна точка - България
www.ccp-bg.com

Europa Cinemas
www.europa-cinemas.org

reelisor documentary networking
www.reelisor.com

MEDIA Umbrela Stands (щандове-чадъри, организирани по време на най-големите фестивали и пазари)
www.media-stands.eu

Eurimages
www.coe.int/eurimages

Balkan Documentary Center
www.bdcwebsite.com

Структурни фондове на Европейския съюз
www.eufunds.bg

Europe's Finest - селекция от класически европейски филми
www.finest-film.com

MFDB (MEDIA Films Database)
www.mfdb.eu

 


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio