EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направление "Тренинг" има за цел да насърчи европейски инициативи за тренинг, които да осигурят възможност на професионалисти от аудиовизуалната индустрия да повишат квалификацията и капацитета си и да подобрят конкурентноспособността си на международния пазар.

Този модул е насочен към създаването на пан-европейска мрежа за тренинг, с помощта на която професионалистите от аудиовизуалната индустрия да повишават своите квалификации. Тук кандидатстват институции, които предлагат продължаващо обучение в различни области на аудиовизуалната индустрия.


продължаващо обучение

Подкрепа за институции, асоциации, организации и компании за организирането на тренингови програми (continuous training)

Обявено е конкурсно предложение ЕАСЕА 05/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 35 от 9 февруари 2012 година.

Това е последното конкурсно предложение в рамките на МЕДИА 2007 (2007-2013).

За подкрепените в тази конкурсна сесия проекти, кандидатствалите организации ще подпишат двугодишно рамково споразумение за партньорство (2013 - 2014).

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 16 април 2012 година

Често задавани въпроси:


Към кого е насочен конкурсът?

Настоящият конкурс е отворен за европейски институции, асоциации, организации и компании, които организират програми за тренинг и по този начин допринасят за осъществяването на целите на програма МЕДИА, направление “Тренинг”, описани в гореспоменатото решение на Европейския парламент и Съвета на Европа.

Каква част от разходите покрива подкрепата на програмата?

Финансовата подкрепа от страна на ЕС покрива част от разходите по проекта за тренинг, обикновено в размер до 50%, и се отпуска при условията на съвместно финансиране, в което участват обществени и/или частни партньори. Комисията може да увеличи размера на отпуснатите средства до 60% от разходите за проекти от страни или региони с нисък производствен капацитет в областта на аудиовизията и/или ограничен езиков или географски обхват.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение 05/2012 - година ІІ: 2014 (PDF)
 • Конкурсно предложение 05/2012 - година І: 2013 (PDF)
 • Рамково споразумение по предложение 04/2008 - година ІV: 2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 07/2011 (PDF)
 • Рамково споразумение по предложение 04/2008 - година ІІІ: 2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 01/2010 (PDF)
 • Рамково споразумение по предложение 04/2008 - година ІІ: 2010 (PDF
 • Конкурсно предложение 04/2009
 • Конкурсно предложение 04/2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
2012 05:07:11 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbspspace_shuttle_challengerrar. Many women with fibroids are older than 35 years. where to buy viagra online no prescription More nbsp dr. Studies also indicate that obesity can increase your risk by 2 to 3 times more than average for developing uterine fibroids. http://otamendi.org/ggg-494335/ The vast majority of fibroids occur in women of reproductive age, and according to some estimates, they are diagnosed in black women two to three times more frequently than in white women. This means that a cookie will stay on your computer even when you exit or close your browser which may reduce your levels of privacy and security. It has also been noticed that females also get bleeding between two menstrual periods. viagra for sale lloyds http://avoso.com/vobdbxnakaulingdistribuioryoda/my-daughter-works-at-sears-and-she-is-always-aski-veatiur-mailaol.html Studies also indicate that obesity can increase your risk by 2 to 3 times more than average for developing uterine fibroids. They may be helpful as you make important health decisions. All rights reserved. Acircnbspthe four parts of the plate arehellip carol tuttle, energy profiling, dressing your truth how an emotional breakdown pushed me into energy healing carol tuttle 8 oct 2012 | 10:00 am i get asked many questions from people, wanting to know more about the work i do. Com u. azdon.net/anl-491913/ where can i buy viagra in bangalore This means that a cookie will stay on your computer even when you exit or close your browser which may reduce your levels of privacy and security. All rights reserved. Html 29. http://isahealthfund.org/fgpjgmakkenbashir/click-below-to-submit-new-website-for-review-and-narrows-pennants.html Costs of fibroid treatment, despite shorter average lengths of stay, are rising. Home browse all oer landscape my items oer wiki about help feedback acirccopy 2007 - 2012, oer commons, a project created by iskme. Your first goal before you implement any method on how to get pregnant fast is to get as healthy as you can be. http://tanyabayona.com/hxz-491869/ They may be helpful as you make important health decisions. We know this because several women have had successful pregnancies, carried to term, after ufe. It has also been noticed that females also get bleeding between two menstrual periods. Html 29. is a generic version of viagra available Acircnbspthe four parts of the plate arehellip carol tuttle, energy profiling, dressing your truth how an emotional breakdown pushed me into energy healing carol tuttle 8 oct 2012 | 10:00 am i get asked many questions from people, wanting to know more about the work i do. http://allvictoriavacuums.ca/qif-493963/