EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направление "Тренинг" има за цел да насърчи европейски инициативи за тренинг, които да осигурят възможност на професионалисти от аудиовизуалната индустрия да повишат квалификацията и капацитета си и да подобрят конкурентноспособността си на международния пазар.

Този модул е насочен към създаването на пан-европейска мрежа за тренинг, с помощта на която професионалистите от аудиовизуалната индустрия да повишават своите квалификации. Тук кандидатстват институции, които предлагат продължаващо обучение в различни области на аудиовизуалната индустрия.


продължаващо обучение

Подкрепа за институции, асоциации, организации и компании за организирането на тренингови програми (continuous training)

Обявено е конкурсно предложение ЕАСЕА 05/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 35 от 9 февруари 2012 година.

Това е последното конкурсно предложение в рамките на МЕДИА 2007 (2007-2013).

За подкрепените в тази конкурсна сесия проекти, кандидатствалите организации ще подпишат двугодишно рамково споразумение за партньорство (2013 - 2014).

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 16 април 2012 година

Често задавани въпроси:


Към кого е насочен конкурсът?

Настоящият конкурс е отворен за европейски институции, асоциации, организации и компании, които организират програми за тренинг и по този начин допринасят за осъществяването на целите на програма МЕДИА, направление “Тренинг”, описани в гореспоменатото решение на Европейския парламент и Съвета на Европа.

Каква част от разходите покрива подкрепата на програмата?

Финансовата подкрепа от страна на ЕС покрива част от разходите по проекта за тренинг, обикновено в размер до 50%, и се отпуска при условията на съвместно финансиране, в което участват обществени и/или частни партньори. Комисията може да увеличи размера на отпуснатите средства до 60% от разходите за проекти от страни или региони с нисък производствен капацитет в областта на аудиовизията и/или ограничен езиков или географски обхват.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение 05/2012 - година ІІ: 2014 (PDF)
 • Конкурсно предложение 05/2012 - година І: 2013 (PDF)
 • Рамково споразумение по предложение 04/2008 - година ІV: 2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 07/2011 (PDF)
 • Рамково споразумение по предложение 04/2008 - година ІІІ: 2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 01/2010 (PDF)
 • Рамково споразумение по предложение 04/2008 - година ІІ: 2010 (PDF
 • Конкурсно предложение 04/2009
 • Конкурсно предложение 04/2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio