EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

В допълнение на множество възможности за финансиране на европейската аудиовизуална индустрия, програма МЕДИА би искала да осигури навлизането на най-новите технологии и тенденции в бизнес практиките. „Пилотни проекти” е една от двете схеми за подкрепа в тази област, която работи в следните посоки:

 

 • разпространение – нови начини за създаване, разпространение и промоция на съдържание чрез не линейни услуги;
 • мрежови бази данни за разширяване и засилване на достъпа до филмови каталози;
 • продължаване на финансирането за подкрепени проекти в предишни конкурси на “Пилотни проекти“.


пилотни проекти

Конкурсно предложение EACEA 08/2013, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 142 от 22 май 2013 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2013 година


Често задавани въпроси


Каква е процедурата за разглеждане на кандидатурите?

 • получаване, регистриране и приемане на кандидатурите от Изпълнителната агенция: юни-юли;
 • разглеждане на кандидатурите, оценка и подбор на проектните предложения: от юли до септември;
 • разглеждане на списъка с одобрените проекти и вземане на окончателно решение от Комитета на програма МЕДИА: октомври/ноември;
 • обявяване на резултатите и приключване на процедурата за отпускане на финансова подкрепа: ноември;
 • подписване на договори с одобрените кандидати: ноември/декември.

Комисията няма да предоставя никаква информация преди взимането на окончателното решение за отпускане на подкрепа.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение за 2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio