EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

В допълнение на множество възможности за финансиране на европейската аудиовизуална индустрия, програма МЕДИА би искала да осигури навлизането на най-новите технологии и тенденции в бизнес практиките. „Пилотни проекти” е една от двете схеми за подкрепа в тази област, която работи в следните посоки:

 

 • разпространение – нови начини за създаване, разпространение и промоция на съдържание чрез не линейни услуги;
 • мрежови бази данни за разширяване и засилване на достъпа до филмови каталози;
 • продължаване на финансирането за подкрепени проекти в предишни конкурси на “Пилотни проекти“.


пилотни проекти

Конкурсно предложение EACEA 08/2013, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 142 от 22 май 2013 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2013 година


Често задавани въпроси


Каква е процедурата за разглеждане на кандидатурите?

 • получаване, регистриране и приемане на кандидатурите от Изпълнителната агенция: юни-юли;
 • разглеждане на кандидатурите, оценка и подбор на проектните предложения: от юли до септември;
 • разглеждане на списъка с одобрените проекти и вземане на окончателно решение от Комитета на програма МЕДИА: октомври/ноември;
 • обявяване на резултатите и приключване на процедурата за отпускане на финансова подкрепа: ноември;
 • подписване на договори с одобрените кандидати: ноември/декември.

Комисията няма да предоставя никаква информация преди взимането на окончателното решение за отпускане на подкрепа.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение за 2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
http://polyit.net/aspnet_client/system_web/4_0_30319/todd.php?loa=494957 Ambivalence about love emerged. It is important to note that while some women may... It is important to note that while some women may... Food recipes newsmaker back to the bricks 2012 school closings local news most popular community/notebook health source politics and elections money source the elias abuelazam trial school closings 7 day forecast first alert live doppler radar flint sky cam send us your weather photos send us photos highlight zone school spirit good kids persons of the week on the trail facebook fan of the day highlight zone athlete of the week contests and promotions obituaries gas gauge monday's child abc12 mug shots jobs coupons classifieds community calendar send tips send us photos main halloween hispanic heritage entertainment money home/family health food pets tech travel beauty style auto videobytes press releases contact us wjrt-abc12 online public information file job postings tv listings abc12 eeo report abc12 internships advertise with abc12 share | | print new technique spares women from hysterectomy posted: monday, october 8, 2012 5:49 pm est updated: monday, october 8, 2012 5:57 pm est by leslie toldo - bio | email flint (wjrt) - (10/08/2012) -- it's estimated nearly a quarter of all women will develop uterine fibroids so painful and life-altering they will require treatment. E. http://thornix.com/mjy-491265/ quot target sites for estrogen, mclachlan said, include bones, brain, cardiovascular system, liver, skin, uterus and vagina. E. viagra prescribed online legally Food recipes newsmaker back to the bricks 2012 school closings local news most popular community/notebook health source politics and elections money source the elias abuelazam trial school closings 7 day forecast first alert live doppler radar flint sky cam send us your weather photos send us photos highlight zone school spirit good kids persons of the week on the trail facebook fan of the day highlight zone athlete of the week contests and promotions obituaries gas gauge monday's child abc12 mug shots jobs coupons classifieds community calendar send tips send us photos main halloween hispanic heritage entertainment money home/family health food pets tech travel beauty style auto videobytes press releases contact us wjrt-abc12 online public information file job postings tv listings abc12 eeo report abc12 internships advertise with abc12 share | | print new technique spares women from hysterectomy posted: monday, october 8, 2012 5:49 pm est updated: monday, october 8, 2012 5:57 pm est by leslie toldo - bio | email flint (wjrt) - (10/08/2012) -- it's estimated nearly a quarter of all women will develop uterine fibroids so painful and life-altering they will require treatment. 2001153:1. generic viagra at walmart viagra used yahoo answers Continue reading rarr debra's choice – focused ultrasound symptoms i’ve had fibroids for the past 10 years that were closely monitored. (2004). A doctor uses thin instruments and a camera (laparoscope) to remove the fibroids. E. Ravina jh, merland jj, ciraru-vigneron n, bouret jm, herbreteau d, houdart e, et al. viagra women happiest What are fibroids? What causes them? Who gets them? What symptoms do they cause and why? Review this page for a detailed background discussion of uterine fibroids. Dunlap ave. 54% 4 myome 5. anasteel.com/ppt-494510/ viagra history of discovery 2001153:1. In rare cases, a large fibroid can block the cervix or uterine opening, requiring a cesarean delivery. Contact us to see if this procedure is right for you. Risk factors african american women are up to 3 times more likely to have fibroids compared with white women, and often have more severe disease at a younger age. Women with this problem may require a procedure called d c (dilatation and curettage) to be certain that all the material is removed so that bleeding and infection will not develop. New home hemodialysis systems are easier for kidney disease... http://polyit.net/aspnet_client/system_web/4_0_30319/todd.php?loa=491219 (2004). The reason i decided to become a cardiologist was mainly to help women. noguerasal.com/wdm-492228/