EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

В допълнение на множество възможности за финансиране на европейската аудиовизуална индустрия, програма МЕДИА би искала да осигури навлизането на най-новите технологии и тенденции в бизнес практиките. "Видео при поискване (Video on Demand - VoD) и дигитално киноразпространение" е втората от двете схеми за подкрепа в тази област.

Основната цел на тази схема е подкрепата и поддържането на каталози от европейски творби, които да могат да бъдат дигитално разпространявани сред широка аудитория и/или киносалони, чрез новаторски разпространителски услуги и интегриране на цифрови системи за сигурност на съдържанието. Подкрепя се европейската аудиовизуална индустрия при нейното адаптиране към новите дигитални технологии.


VOD/Digital

Конкурсно предложение ЕАСЕА 09/2013, обнародвано в "Официален вестник на Европейския съюз", бр. C 88 от 26 март 2013 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)
 • Каталог (EXCEL)  

Краен срок за кандидатстване: 24 юни 2013 година

 

Често задавани въпроси


Каква е процедурата за разглеждане на кандидатурите?

 • получаване, регистриране и приемане на кандидатурите от Изпълнителната агенция: юни;
 • разглеждане на кандидатурите, оценка и подбор на проектните предложения: от юли до септември;
 • разглеждане на списъка с одобрените проекти и вземане на окончателно решение от Комитета на програма МЕДИА: октомври/ноември;
 • обявяване на резултатите и приключване на процедурата за отпускане на финансова подкрепа: ноември;
 • подписване на договори с одобрените кандидати: ноември/декември.

Комисията няма да предоставя никаква информация преди взимането на окончателното решение за отпускане на подкрепа.

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение за 2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio