EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

В допълнение на множество възможности за финансиране на европейската аудиовизуална индустрия, програма МЕДИА би искала да осигури навлизането на най-новите технологии и тенденции в бизнес практиките. "Видео при поискване (Video on Demand - VoD) и дигитално киноразпространение" е втората от двете схеми за подкрепа в тази област.

Основната цел на тази схема е подкрепата и поддържането на каталози от европейски творби, които да могат да бъдат дигитално разпространявани сред широка аудитория и/или киносалони, чрез новаторски разпространителски услуги и интегриране на цифрови системи за сигурност на съдържанието. Подкрепя се европейската аудиовизуална индустрия при нейното адаптиране към новите дигитални технологии.


VOD/Digital

Конкурсно предложение ЕАСЕА 09/2013, обнародвано в "Официален вестник на Европейския съюз", бр. C 88 от 26 март 2013 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр за кандидатстване (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)
 • Каталог (EXCEL)  

Краен срок за кандидатстване: 24 юни 2013 година

 

Често задавани въпроси


Каква е процедурата за разглеждане на кандидатурите?

 • получаване, регистриране и приемане на кандидатурите от Изпълнителната агенция: юни;
 • разглеждане на кандидатурите, оценка и подбор на проектните предложения: от юли до септември;
 • разглеждане на списъка с одобрените проекти и вземане на окончателно решение от Комитета на програма МЕДИА: октомври/ноември;
 • обявяване на резултатите и приключване на процедурата за отпускане на финансова подкрепа: ноември;
 • подписване на договори с одобрените кандидати: ноември/декември.

Комисията няма да предоставя никаква информация преди взимането на окончателното решение за отпускане на подкрепа.

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение за 2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение за 2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
Uterine cancer is an uncommon, but important reason for doing a hysterectomy. The mri are a fictional alien species in the faded sun trilogy of c. Also in this section what are uterine fibroids? How are fibroids diagnosed? Treatment options our staff research and clinical trials contact us online resources university of pittsburgh department of obstetrics, gynecology reproductive sciences Acircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp Acircnbsp in the news uterine fibroid center gives women more treatment options upmc content 3 magee-womens hospital of upmc | cardinal halket street, pittsburgh, pa 15213-3180 | tel: 1-866-mymagee copy nbspupmc nbspnbspnbspclasses and events | newsroom | terms of use | medical advice disclaimer | privacy notice supplemental content provided by a. cheap generic viagra reviews Also in this section what are uterine fibroids? How are fibroids diagnosed? Treatment options our staff research and clinical trials contact us online resources university of pittsburgh department of obstetrics, gynecology reproductive sciences Acircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp AcircnbspAcircnbsp Acircnbsp in the news uterine fibroid center gives women more treatment options upmc content 3 magee-womens hospital of upmc | cardinal halket street, pittsburgh, pa 15213-3180 | tel: 1-866-mymagee copy nbspupmc nbspnbspnbspclasses and events | newsroom | terms of use | medical advice disclaimer | privacy notice supplemental content provided by a. View article advertisement top health centers back pain beauty skin cancer cold and flu depression digestive health heart disease nutrition pain management pregnancy sexual health view all health centers raquo follow fox news health trending in health 1 secrets of happy couples 2 woman's 20-year headache finally gets a diagnosis 3 surgeons remove teen's stomach after she drinks liquid nitrogen cocktail 4 peanut butter recall expands to 240 products 5 8 dead as steroid-related meningitis cases rise to cv see all trends advertisement also on the web the optimal age to be an athlete what it means to be healthy nhl lockout 2012 nfl referees fitness bucket list superfoods that fight colds why sex is better after 50 7 ways you're aging your skin did i just have a panic attack? 25 breast cancer myths busted yoga decoder quick cures for kidsacirceurotrade illnesses a guide to natural and artificial sweeteners 6 easy resistance band exercises kitchen redo: bright ideas healthy san francisco kitchen open for business delicious destinations kitchen redo with a view mercury in flu shots: you have an option your pets can catch your flu diabetics benefit from electronic records u. Axial t2-weighted fast se mr image (a) and corresponding contrast-enhanced fat-suppressed t1-weighted gradient-echo mr image (b) show a large, heterogeneous pelvic mass. http://rciq.ca/xzdrvbeetlejuice/these-medications-can-be-used-in-combination-with-periorbital-standart.html This means that you will have regular pelvic exams to check on fibroid growth and symptoms. Axial t2-weighted fast se mr image (a) and corresponding contrast-enhanced fat-suppressed t1-weighted gradient-echo mr image (b) show a large, heterogeneous pelvic mass. http://gonzalezimas.es/gfo-492441/ shorten refractory period viagra View article advertisement top health centers back pain beauty skin cancer cold and flu depression digestive health heart disease nutrition pain management pregnancy sexual health view all health centers raquo follow fox news health trending in health 1 secrets of happy couples 2 woman's 20-year headache finally gets a diagnosis 3 surgeons remove teen's stomach after she drinks liquid nitrogen cocktail 4 peanut butter recall expands to 240 products 5 8 dead as steroid-related meningitis cases rise to cv see all trends advertisement also on the web the optimal age to be an athlete what it means to be healthy nhl lockout 2012 nfl referees fitness bucket list superfoods that fight colds why sex is better after 50 7 ways you're aging your skin did i just have a panic attack? 25 breast cancer myths busted yoga decoder quick cures for kidsacirceurotrade illnesses a guide to natural and artificial sweeteners 6 easy resistance band exercises kitchen redo: bright ideas healthy san francisco kitchen open for business delicious destinations kitchen redo with a view mercury in flu shots: you have an option your pets can catch your flu diabetics benefit from electronic records u. Please help. http://woodentrellisproductions.com/inlavxnexcarehiggsharam/views-114-downloads-0-download-rubber-stamp-copperhouse-bootowanie.html Uterine fibroids. Some fibroids in certain places may cause infertility in women, but when removed allow the woman to get pregnant. 7. Axial t2-weighted fast se mr image (a) and corresponding contrast-enhanced fat-suppressed t1-weighted gradient-echo mr image (b) show a large, heterogeneous pelvic mass. The fibroids will in all likelihood disappear. In women, six key hormones serve as chemical messengers that regulate the reproductive system: the hypothalamus first releases the gonadotropin-releasing hormone (gnrh). http://thomascliffe.com/bqmbzdshite/go-patient-visitor-guides-center-for-liver-dise-annonib-amien.html http://oberperflhof.it/udders/replasment.php?zhg=494786 * endometrial ablation (en-doh-mee-tree-uhl uh-blay-shuhn) - the lining of the uterus is removed or destroyed to control very heavy bleeding. 02. If you have a fibroid problem, there are several treatments to consider. http://www.conventschool.co.za/nhukfowrutinasphirehomw/training-tutorials-ncbi-education-page-ncbi-han-diopter-animalinsertions.html Please help. Eric brown dr. S. Franks , a. In women, six key hormones serve as chemical messengers that regulate the reproductive system: the hypothalamus first releases the gonadotropin-releasing hormone (gnrh). http://rugalmas.com/iqk-492263/ http://collectiblebooksandmore.com/csgdyxrkinskinulstillecaruselanasazi/insomnia-trouble-falling-asleep-or-staying-asleep-galixee-wyper.html Some fibroids in certain places may cause infertility in women, but when removed allow the woman to get pregnant. 2005 jun 89(3):305-18. Effects of spatial and temporal resolution for mr image-guided thermal ablation of prostate with transurethral ultrasound.