EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Програма МЕДИА предоставя финансова подкрепа на европейски независими продуцентски компании за развитието на on или off-line интерактивни творби, които допълват аудиовизуалните продукции.


интерактивни творби

Конкурсно предложение EACEA 32/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 300/8 от 5 октомври 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за оценяване (PDF)

Кандидатстването се осъществява посредством  изпращането на комплект формуляри на хартия И електронен формуляр (eForm).

Девет стъпки при кандидатстването:

 1. прочетете насоките за кандидатстване, както и останалите инструкции;
 2. свалете и запазете в компютъра си електронните формуляри;
 3. попълнете формулярите и приложенията;
 4. след попълването на формуляра натиснете бутона 'validate', по този начин автоматично ще разберете дали имате грешки при попълването;
 5. можете да работие на етапи, като споделяте с колеги, консултирате с бюрото на програма МЕДИА и т.н.;
 6. едва когато сте абсолютно сигурни, че всички корекции са направени, натиснете бутона 'submit'; тогава системата автоматично ще ви изпрати потвърждение и входящ номер;
 7. отпечатайте попълнения и вече подаден електронен формуляр;
 8. прибавете всички изисквани документи на хартия; но още веднъж проверете дали не сте пропуснали някой документ (checklsit);
 9. отпечатаните електронни формуляри и документите към тях изпратете по пощата на адреса на изпълнителната агенция в Брюксел.

формуляри на хартия:

 • checklsit за изпращаните документи (WORD)
 • Декларация (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

eForm  (необходим е Adobe Reader 8.1.5 или по-висока версия):

 • Инструкция за попълване (PDF)
 • Техническа информация(PDF)
 • eForm  за интерактивна творба (PDF)

Крайни срокове за кандидатстване: 23 ноември 2012 година и 12 април 2013 година

 

Често задавани въпроси

Какво е новото? 

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

Кога да кандидатствате? 

Когато има обявен конкурс за проектни предложения. За 2013 година проектни предложения ще се приемат в рамките на два крайни срока: до 24 ноември 2012 година и до 12 април 2013 година. Електронният формуляр се подава до 12 часа CET (13 часа българско време), а за комплекта формуляри на хартия важи датата на пощенското клеймо.

Какви компании могат да кандидатстват?

Кандидтстващите за финансиране трябва да бъдат европейски независими компании, създаващи on и off-line интерактивни творби.

Какви творби могат да бъдат подкрепени?

Интерактивни творби, разработени специално като допълнение към аудиовизуалните продукции (игрални, документални или анимационни филми), които могат да бъдат предмет на кандидатстване по единични проекти или пакет от проекти.

Развитие на концепция за цифрово интерактивно съдържание, допълващо проект за аудиовизуална продукция:

 • игрален филм, с продължителност от и над 50 мин.
 • документален филм, с продължителност от и над 25 мин.
 • анимационен филм, с продължителност от и над 24 мин.

Цифровото съдържание трябва да е специално разработено за поне една от следните платформи:

 • интернет
 • персонален компютър
 • конзола
 • мобилни компютърни устройства
 • интерактивна телевизия

Какъв е размерът на подкрепата?

Минималният размер на подкрепата е 10 000 евро, а максималният – 150 000 евро.

Какъв е бюджетът?

Бюджетът за този модул през 2013 година е 2 500 000 евро.

Кога ще бъдат обявени резултатите?

За първия краен срок  – през април 2013 година, а за втория  – през септември 2013 година.

Какви са шансовете ви да получите подкрепа?

Кандидатурите, получени от Комисията, се класират според техните качества в края на сесията за подбор на проекти. Най-добрите предложения се финансират до изчерпване на наличния бюджет. При последния конкурс за проектни предложения бяха получени 99 кандидатури, 25 от които бяха одобрени.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение 32/12, краен срок 12. 04. 2013 (PDF)
 • Конкурсно предложение 32/12, краен срок 23. 11. 2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 22/11, краен срок 25. 11. 2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 26/10, краен срок 11. 04. 2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, краен срок 29. 11. 2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 21/09, краен срок 12. 04. 2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 21/09, краен срок 27. 11. 2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/08, краен срок 17. 04. 2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/08, краен срок 17. 11. 2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 17/07, краен срок 15. 04. 2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 17/07, краен срок 15. 11. 2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio