EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Подготвително действие MEDIA International има за цел да проучи и използва сътрудничеството между европейски кинематографисти и кинематографисти от трети страни.


MEDIA International

Подготвително действие MEDIA International

обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 33 от 10 февруари 2010 година


Подготвително действие MEDIA International има за цел да проучи и използва сътрудничеството между европейски кинематографисти и кинематографисти от трети страни. Конкурсното предложение за 2010 година се отняса до проекти, реализиращи се между 1 април 2010 и 31 март 2011 година, в следните направления:

 • продължаващо обучение (continuous training ) и
 • промоция. 

Документи и формуляри:

 • Подготвително действие MEDIA International 2010 (PDF)
 • Насоки и формуляри за кандидатстване (WORD)
 • Насоки за оценяване (PDF)
 • Отчет за дейностите (WORD)
 • Насоки за управление на проекта (WORD)
 • Споразумение за финасиране (WORD)
 • Решение на ЕК за приемане на работната програма за 2010 година (PDF)

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2010 година


Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение MEDIA International 2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение MEDIA International 2009 (HTM)
 • Конкурсно предложение MEDIA International 2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio