EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

С бюджет от 2 млн. евро за 2012 година, МЕДИА предвижда да подкрепи цифровизацията на 100 киносалона в Европа. Киносалоните, които отговарят на конкурсните условия, могат да кандидатстват за еднократна подкрепа в размер на 20 000 евро.


цифровизация на киносалони

Конкурсно предложение 39/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 337 от 7 декември 2012 година.

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Формуляр: анекс І (WORD)
 • Бюджет: анекс ІІ (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 31 януари 2013 година

 

Какви компании могат да кандидастват? 

Европейска компания. Компания, притежавана директно или с мажоритарни дялове, на граждани с националност от Европейския съюз (ЕС) , Европейското икономическо пространство (ЕИП), или от други страни участващи в МЕДИА (Швейцария, Хърватия), и регистрирана в една от тези страни. 

Независим кино оператор. Независим европейски кино оператор е компания, асоциация или организация, разполагаща с един или няколко екрана, базирана в страни участнички в програма МЕДИА. Прожектирането на филми трябва да бъде основна дейност на кандидата или групата от кандидатстващи организации. 

Какви са изискванията към кандидатстващите организации? 

 • да са кина, които излъчват премиерни филми (First run) (да програмират европейските филми през дванадесетте месеца следващи националната премиера);
 • да работят от поне 3 години;
 • да притежават система за продажба на билети и система за деклариране на броя на зрителите;
 • да имат поне 1 екран с поне 70 места;
 • да са представили 520 прожекции на година за постоянните кина (кина, които работят поне 6 месеца от годината), 300 прожекции за кината с 1 екран (30 прожекции на месец), и поне 30 прожекции на месец за летни кина или кина на открито (кина, които работят по-малко от 6 месеца годишно);
 • да са имали най-малко 20 000 зрители през последните 12 месеца или 20 000 кино зрители с редовно платени билети.

Кина, които ще получат прожектори от трети места/източници, в резултат от подписани споразумения за Виртуална такса копие (VPF) не могат да кандидатстват по този конкурс.  

Какви са разходите, които могат да бъдат покрити по този конкурс? 

Подкрепа на страничните разходи и тези, свързани директно с покупката на дигитални прожектори, отговарящи на изискванията на Digital Cinema Initiative (DCI) и които ще бъдат монтирани в кина отговарящи на изискванията. Приема се и стандарт ISO.

Подкрепа може да бъде поискана само за 1 прожектор на екран и за максимум 3 екрана за 1 кино. 

За да се считат за приемливи, кандидатстващите кина трябва да са излъчили през 2011 година минимум 50% европейски филми от които 30% европейски ненационални. 

За европейски се считат филмите, отговарящи на дефиницията в схемите за автоматична и селективна подкрепа на програма МЕДИА.

Често задавани въпроси (PDF)


Резултати от предишни конкурсни предложения:  


 • Конкурсно предложение 39/2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 14/2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 19/2011 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio