EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

На 26 октомври 2011 година Европейският парламент прие бюджет в размер на 2 милиона евро за първата година от изпълнението на подготвителното действие „Филморазпространението в ерата на цифровите технологии“

 


подготвително действие

Конкурсно предложение за подготвително действие EAC S08/2013 е обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 140 от 18 май 2013 година.

 • Годишна работна програма 2013 (PDF)
 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Често задавани въпроси (PDF)
 • Формуляр (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)
 • Договор: образец (PDF)
 • Договор: анекс ІІ - общи насоки (PDF)
 • Договор: анекс ІІІ - очакван бюджет (PDF)
 • Договор: анекс ІV - манадат(и) на координатор (PDF)
 • Договор: анекс V - технически отчет (WORD)
 • Договор: анекс VІ - финансово състояние (EXCEL)
 • Договор: анекс VІІ, част 1 (PDF)
 • Договор: анекс VІІ, част 2 (PDF)
 • Декларация (WORD)

Краен срок за кандидатстване: 6 септември 2013 година

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Предложение S05/2012 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio