EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Конкурсът оказва подкрепа на МРЕЖИ от киносалони, които програмират и прожектират европейски филми.


мрежи от киносалони

Конкурсно предложение 17/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 135 от 9 май 2012 година.

  • Насоки за кандидатстване (PDF)
  • Формуляри за кандидатстване:
    • анекс І (WORD)
    • анекс ІІ (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 16 юли 2012 година 


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio