EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби (игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми) и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Наред с това направлението предоставя подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми.

Подкрепата по модул "Търговски посредници" е насочена към европейски компании, които имат договорни отношения с продуцент(и) за осъществяване на търговско посредничество при продажба на права за филмово произведение на потенциални купувачи (разпространителски компании) извън страната на производство на филмите, насочено към поне 10 страни участнички в програма МЕДИА.


търговски посредници

Конкурсно предложение EACEA 07/2013, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 54 от 23 февруари 2013 година.

Генериране:

 • Насоки за кандидатстване (PDFперманентни
 • Формуляр за кандидатстване - компания 2013 (WORD)
 • Формуляр за кандидатстване - филм (WORD)

Краен срок за кандидатстване: 18 юни 2013 година

Реинвестиране:

 • Минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

Краен срок за кандидатстване: 02 март 2015 година

=================================================

Дейност по предишно конкурсно предложение (EACEA 08/2012)

Реинвестиране - краен срок за кандидатстване: 1 март 2014 година

 • Минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)

=================================================

Дейност по предишно конкурсно предложение (EACEA 03/2011)

Реинвестиране - краен срок за кандидатстване: 1 март 2013 година

 • Минимални гаранции за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Разходи за разпространение на ненационален филм (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)


Често задавани въпроси


Кога да се кандидатства?

Проектните предложения трябва да бъдат внесени в рамките на обявения срок за кандидатстване. Проектни предложения по настоящия конкурс могат да се подават до 18 юни 2012 година.

Какви компании могат да кандидатстват?

За подкрепа може да кандидатства всяка европейска компания, която работи като посредник на продуцентски компании и е специализирана в търговската експлоатация на филми, като осъществява маркетингови дейности и лицензира разпространителски и други търговски компании за разпространението на филми в чужди държави.

Какви видове творби могат да получат подкрепа?

Подкрепа може да бъде отпусната за всеки наскоро заснет игрален, анимационен филм или документален филм с продължителност минимум 60 минути.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:


 • Конкурсно предложение 08/2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 03/2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 06/2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 13/2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/2007 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
http://aceiteunicus.com/cdn-494169/ Des295 first published online august 27, 2012 doi:10. Use only local anesthetics so there is no operation scar 3. I had a test performed for cancer, and the test came back clear, no cancer. Use only local anesthetics so there is no operation scar 3. Since this was indeed the case for physical health scores, it seems most likely that our findings truly represent equivalence in physical hrqol between uae and hysterectomy at 24-month follow-up. viagra super active in italia I had a test performed for cancer, and the test came back clear, no cancer. The inner tube has a distal end positioned within the outer tube, the distal end being adapted to rotate and, at the same time, to move back and forth past the side window, with the rotational and translational movement of the inner tube being independently controllable. http://empressmotors.co.uk/zkauzhorsediadvantages/information-and-referrals-phone-support-educati-bridle-lladder.html http://pandramaikos.gr/ajdnfreddykruegerkilameterstinglely/the-primary-differentiating-factor-between-these-collineare-ardena.html Since this was indeed the case for physical health scores, it seems most likely that our findings truly represent equivalence in physical hrqol between uae and hysterectomy at 24-month follow-up. Learn more drug news get the latest drug approvals alerts find fda consumer updates sign up to receive webmdacirceurotrades award-winning content delivered to your inbox. franksicecream.co.uk/stp-491677/ What is celebrex celebrex has active ingredients of celecoxib. Journal reference: staceynbspl. http://tayloredyoga.com/ujn-493192/ The inner tube has a distal end positioned within the outer tube, the distal end being adapted to rotate and, at the same time, to move back and forth past the side window, with the rotational and translational movement of the inner tube being independently controllable. Patel laparoscopy surgery video,nbsp john george, mdnbspnbspnbsp nbsp new 25cm large fibroid photonbspnbspnbsp galal lotfi, mdnbspnbspnbsp nbsp new hope's locks of love project peripartum or obstetric hysterectomy is the removal of the corpus uteri alone or with the cervix at the time of a cesarean section. does walmart sell viagra If you have never experienced severe menstrual cramps and have suddenly noticed them, it could be because you have developed noncancerous uterine growths. Sign in browse | movies | upload search study seeks causes of uterine fibroids henryfordtv subscribe subscribed unsubscribe loading... I ran across this article on yahoo health news----thought i would share it with you----it lists a number of the symptoms of uterine fibroids. http://danteapartmentsflorence.com/spreder/serpentile.php?zgi=492850 Learn more drug news get the latest drug approvals alerts find fda consumer updates sign up to receive webmdacirceurotrades award-winning content delivered to your inbox. (c) axial fat-saturated t1-weighted se mr image shows high signal intensity within the cul-de-sac mass (*) the high signal intensity represents subacute to chronic hemorrhage. This site uses css to manage the site layout. Subserosal fibroids these develop under the outside covering of the uterus and expand outward through the wall, giving the uterus a knobby appearance. http://tempsmataro.net/aspnet_client/system_web/4_0_30319/disarming.php?ldt=493003 Journal reference: staceynbspl. Fibroids that grow into the inner cavity of the uterus (submucosal fibroids) are thought to be primarily responsible for prolonged, heavy menstrual bleeding and are a problem for women attempting pregnancy. A. how long before should you take viagra