EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

ЗАРАДИ ОБНОВЯВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ПРОГРАМА CREATIVE EUROPE, ВСИЧКИ ВРЪЗКИ И ДОКУМЕНТИ НА ТАЗИ СТРАНИЦА СА ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ СА НЕАКТИВНИ

Подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ предоставя подкрепа на филмовата и аудиовизуалната индустрии в Европейския съюз за развитие, разпространение и промоция на техните творби. Тя подпомага проекти с европейски измерения и новите технологии; допринася за представянето на европейски филмови и аудиовизуални творби на пазари извън националните и европейските граници; финансира тренинг и развитие. Схемите за подкрепа на тренинг и достъп до пазари имат едно ново „Mundus“ измерение.

През 2014 година ще заработят три нови инициативи: Развиване на публика и филмова грамотност, Фондове за копродукции и Видео игри.

За повече информация:

подпрограма МЕДИА   

програма "Творческа Европа"

Кандидатстването в програмата започва от регистрирането на Вашата компанията или организация в Participation Portal. За да получите достъп до портала е нужно да сте създали свой профил в European Commission Authentication Service (ECAS), при което сте получили 9-цифрен код, наречен Participant Identification Code (PIC).


Творческа Европа: МЕДИА

ЗАРАДИ ОБНОВЯВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ПРОГРАМА CREATIVE EUROPE, ВСИЧКИ ВРЪЗКИ И ДОКУМЕНТИ НА ТАЗИ СТРАНИЦА СА ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ СА НЕАКТИВНИ

Разпространение: селективна схема

Разпространение: автоматична подкрепа

Разпространение: търговски посредници

Филмови фестивали

Тренинг: продължаващо обучение

Тренинг: MEDIA training & networks 2014 

Развитие: единични проекти и пакетно финансиране

Развитие: видео игри

Телевизионно програмиране

Достъп до пазари: единични действия

Достъп до пазари: действия по рамково споразумение

Мрежи от киносалони

Развиване на публика

Фондове за копродукции

 


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
Is it from celebrex? reply from this study (1 month ago): initially developed tingling sensation to palms,soles of feet, tongue,scattered hives, with generalized flat rash,rapid heart rate, mild shortness of breath, , nausea,vomiting, severe uterine cramps, reaction started 30minutes post ingestion omed and lasted approx two hrs,was taking med for several days prior to this delayed allergic reaction reply from this study (1 month ago): most of these drugs were reported under medwatch by me. Laparoscopic radiofrequency thermal ablation: a new approach to symptomatic uterine myomas. how does viagra daily work viagra long time use Com. copy 2012 harpo productions, inc. If you experience such bleeding, discuss these options with your health care provider. deshi.com.bd/npz-491251/ Have a large supply of blood to them. If you experience such bleeding, discuss these options with your health care provider. Find one in your area. viagra women results copy 2012 harpo productions, inc. Currently, the centers for medicare and medicaid services and a few insurance companies will provide coverage, but many insurance companies still consider this treatment investigational. Nbsp ob. Com everything but the baby dpreview digital photography fabric sewing, quilting knitting imdb movies, tv celebrities junglee. Causes of these problems may be amenorrhea (lack fo a period), menstrual cramps (dysmenorrhea), or abnormal vaginal or uterine bleeding. http://cleopatracharters.com/ywz-493981/ If you experience such bleeding, discuss these options with your health care provider. Nbsp ob. viagra results video http://ginminsky.com/wp-includes/images/wlw/singing.php?vui=493499 Reprod. Causes of abnormal uterine bleeding: menstruation, what... viagra the movie trailer Currently, the centers for medicare and medicaid services and a few insurance companies will provide coverage, but many insurance companies still consider this treatment investigational. Most women report satisfaction with the procedure and with the results of the procedure. Org , or call toll-free 1-877-357-2847. Find one in your area. Mentioned in: dilatation and curettage uterine fibroid etymology: l, uterus + fibra, fiber gk, eidos, form a growth of fibrous tissue in the uterus, usually a fibroma, fibromyoma, or leiomyofibroma. Early miscarriage is more common in women with fibroids located in the uterine corpus (body) than in the lower uterine segment 10 and in women with intramural or submucosal fibroids. viagra online bestellen illegal Causes of these problems may be amenorrhea (lack fo a period), menstrual cramps (dysmenorrhea), or abnormal vaginal or uterine bleeding. Com website and read about vitalzym. 02. http://astro-brezi.org/ecltvnucreators/william-alexander-newman-dorland-full-view-1901-porter-bcs.html