EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

ЗАРАДИ ОБНОВЯВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ПРОГРАМА CREATIVE EUROPE, ВСИЧКИ ВРЪЗКИ И ДОКУМЕНТИ НА ТАЗИ СТРАНИЦА СА ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ СА НЕАКТИВНИ

Подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ предоставя подкрепа на филмовата и аудиовизуалната индустрии в Европейския съюз за развитие, разпространение и промоция на техните творби. Тя подпомага проекти с европейски измерения и новите технологии; допринася за представянето на европейски филмови и аудиовизуални творби на пазари извън националните и европейските граници; финансира тренинг и развитие. Схемите за подкрепа на тренинг и достъп до пазари имат едно ново „Mundus“ измерение.

През 2014 година ще заработят три нови инициативи: Развиване на публика и филмова грамотност, Фондове за копродукции и Видео игри.

За повече информация:

подпрограма МЕДИА   

програма "Творческа Европа"

Кандидатстването в програмата започва от регистрирането на Вашата компанията или организация в Participation Portal. За да получите достъп до портала е нужно да сте създали свой профил в European Commission Authentication Service (ECAS), при което сте получили 9-цифрен код, наречен Participant Identification Code (PIC).


Творческа Европа: МЕДИА

ЗАРАДИ ОБНОВЯВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ПРОГРАМА CREATIVE EUROPE, ВСИЧКИ ВРЪЗКИ И ДОКУМЕНТИ НА ТАЗИ СТРАНИЦА СА ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ СА НЕАКТИВНИ

Разпространение: селективна схема

Разпространение: автоматична подкрепа

Разпространение: търговски посредници

Филмови фестивали

Тренинг: продължаващо обучение

Тренинг: MEDIA training & networks 2014 

Развитие: единични проекти и пакетно финансиране

Развитие: видео игри

Телевизионно програмиране

Достъп до пазари: единични действия

Достъп до пазари: действия по рамково споразумение

Мрежи от киносалони

Развиване на публика

Фондове за копродукции

 


 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio