EN   

 
 

начало за бюро медиа новини издания връзки резултати BG


   

Програма МЕДИА предоставя финансова подкрепа на независими продуцентски компании за развитието на продуцентски проекти за игрално, документално и анимационно кино.

Модулът е насочен към европейски независими продуцентски компании, които имат предишен опит в международен мащаб и достатъчно финансов капацитет за развитието на няколко проекта едновременно (пакет от проекти).


развитие на пакет от проекти

Конкурсно предложение EACEA 31/2012, обнародвано в “Официален вестник на Европейския съюз”, бр. C 300/8 от 5 октомври 2012 година.

Кандидатстването се осъществява посредством  изпращането на комплект формуляри на хартия И електронен формуляр (eForm).

Девет стъпки при кандидатстването:

 1. прочетете насоките за кандидатстване, както и останалите инструкции;
 2. свалете и запазете в компютъра си електронните формуляри;
 3. попълнете формулярите и приложенията;
 4. след попълването на формуляра натиснете бутона 'validate', по този начин автоматично ще разберете дали имате грешки при попълването;
 5. можете да работие на етапи, като споделяте с колеги, консултирате с бюрото на програма МЕДИА и т.н.;
 6. едва когато сте абсолютно сигурни, че всички корекции са направени, натиснете бутона 'submit'; тогава системата автоматично ще ви изпрати потвърждение и входящ номер;
 7. отпечатайте попълнения и вече подаден електронен формуляр;
 8. прибавете всички изисквани документи на хартия; но още веднъж проверете дали не сте пропуснали някой документ (checklsit);
 9. отпечатаните електронни формуляри и документите към тях изпратете по пощата на адреса на изпълнителната агенция в Брюксел.

 

Пакетно финансиране - 1 етап

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за оценяване (PDF)

формуляри на хартия:

 • checklsit за изпращаните документи (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)
 • Декларация (WORD)

eForm  (необходим е Adobe Reader 8.1.5 или по-висока версия):

 • Инструкция за попълване (PDF)
 • Техническа информация (PDF)
 • eForm пакетно финансиране - 1 етап (PDF)

 

Пакетно финансиране - 2 етап

 • Насоки за кандидатстване (PDF)
 • Насоки за оценяване (PDF)

формуляри на хартия:

 • checklsit за изпращаните документи (WORD)
 • Бюджет (EXCEL)
 • Декларация (WORD)

eForm  (необходим е Adobe Reader 8.1.5 или по-висока версия):

 • Инструкция за попълване (PDF)
 • Техническа информация(PDF)
 • eForm пакетно финансиране - 2 етап (PDF)

 

Крайни срокове за кандидатстване за двата етапа: 23 ноември 2012 година и 12 април 2013 година

 

Често задавани въпроси

Какво е новото?

Насоките за кандидатстване са перманентни от 2011 година, но за този конкурс има една промяна, отразена в таблицата в началото им, която се отнася до влизането в сила от 1 януари 2013 година на новите финасови правила.

Кога да кандидатствате? 

Когато има обявен конкурс за проектни предложения. За 2013 година проектни предложения ще се приемат в рамките на два крайни срока: до 24 ноември 2012 година и до 12 април 2013 година. Електронният формуляр се подава до 12 часа CET (13 часа българско време), а за комплекта формуляри на хартия важи датата на пощенското клеймо.

Кой механизъм на подкрепа е по-подходящ за вас? За няколко проекта (пакетно финансиране) или за единични проекти?

Пакетното финансиране е предназначено за средноголеми компании, които имат предишен опит в международен мащаб и достатъчно финансов капацитет за развитието на няколко проекта едновременно. Ако не отговаряте на тези условия, за вас е по-подходящ механизмът за подкрепа на единични проекти.

Какви компании могат да кандидатстват?

За финансиране на няколко проекта могат да кандидатстват европейски независими продуцентски компании, регистрирани поне три години преди датата на кандидатстване.

Необходим ли е предишен опит в производството на аудиовизуални творби?

Да. Кандидатстващата компания трябва да е произвела аудиовизуална творба в рамките на период от 5 години, предхождащ кандидатстването. Тази творба трябва да е разпространена извън страната на производство.

Какви творби могат да кандидатстват за финансиране от програма МЕДИА?

Игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми и мултимедийни творби. Всички творби трябва да отговарят на условията за минимална продължителност и авторските права върху тях трябва да са притежание на кандидатстващата компания.

Какъв е размерът на подкрепата?

Минималният размер на подкрепата е 70 000 евро, а максималният – 190 000 евро.

Какъв е бюджетът?

Бюджетът за 2013 година по модул “Пакетно финансиране” е 10 750 000 евро

Кога ще бъдат обявени резултатите?

За първия краен срок – през април 2013 година, а за втория – през септември 2013година.

Какви са шансовете ви да получите подкрепа?

Кандидатурите, получени от Комисията, се класират според техните качества в края на сесията за подбор на проекти. Най-добрите предложения се финансират до изчерпване на наличния бюджет. При последния конкурс за проектни предложения (21/2011) бяха получени 172 кандидатури, 63 от които бяха одобрени.

 

Резултати от предишни конкурсни предложения:

 • Конкурсно предложение 31/12, 2 етап, краен срок 12.04.2013 (PDF)
 • Конкурсно предложение 31/12, 1 етап, краен срок 12.04.2013 (PDF)
 • Конкурсно предложение 31/12, 2 етап, краен срок 23.11.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 31/12, 1 етап, краен срок 23.11.2012 (PDF)
 • Конкурсно предложение 21/11, 2 етап, краен срок 25.11.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 21/11, 1 етап, краен срок 25.11.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, 2 етап, краен срок 11.04.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, 1 етап, краен срок 11.04.2011 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, 2 етап, краен срок 29.11.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 25/10, 1 етап, краен срок 29.11.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/09, 2 етап, краен срок 12.04.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/09, 1 етап, краен срок 12.04.2010 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/09, 2 етап, краен срок 27.11.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 20/09, 1 етап, краен срок 27.11.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/08, 2 етап, краен срок 17.04.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/08, 1 етап, краен срок 17.04.2009 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/08, 2 етап, краен срок 15.11.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 24/08, 1 етап, краен срок 15.11.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 16/07, 2 етап, краен срок 15.04.2008 (PDF)
 • Конкурсно предложение 16/07, 1 етап, краен срок 15.04.2008 (PDF)

 Бюро МЕДИА - България
бул. "Дондуков" 2А, последен етаж София 1000
тел.: (02) 988 32 24
тел./факс: (02) 987 53 69
e-mail: info@mediadesk.bg

Бюро МЕДИА - България издава информационен бюлетин с периодичност 4 пъти в годината (печaтна и електронна версия). В него се предлага информация за обявените конкурси по различните направления на програмата, за възможнистите за участие на професионалисти в тренингови програми, осъществявани с подкрепата на програма МЕДИА, за аудиовизуални събития в страната и чужбина.

ОЩЕ ИЗДАНИЯ


Всички права запазени © 2009 Бюро Медиа [www.mediadesk.bg]

дизайн: Stigma Design Studio
http://joeautodealer.com/fmafaanalogygrimstad/antibodies-tested-were-cytokeratins-7-8-13-14-tendonds-patite.html Contents 1 procedure and indications 2 adverse effects 3 see also 4 references procedure and indications under local anesthesia a catheter is introduced into the femoral artery at the groin and advanced under radiographic control into the uterine artery. Their growth has been linked to the female hormones estrogen and progesterone. http://templatebox.ro/uyiufelixstowewireleebiotherm/uk-sarah-s-blog-lt-p-gt-lt-a-href-title-how-mu-licking-surburan.html Their growth has been linked to the female hormones estrogen and progesterone. Anti-inflammatory painkillers this type of drug is often effective for women who experience occasional pelvic pain or discomfort. 1 nbspnbspnbspchmod calculator - free download - chmod calculator with our compliments from -uterine fibroids treatment this chmod calculator was created for you to enjoy free. Newer types of continuous-dosing ocs reduce or eliminate the number of periods a woman has per year. 1 nbspnbspnbspchmod calculator - free download - chmod calculator with our compliments from -uterine fibroids treatment this chmod calculator was created for you to enjoy free. Is the web site sponsor for www. viagra for men 50mg Anti-inflammatory painkillers this type of drug is often effective for women who experience occasional pelvic pain or discomfort. Pain during intercourse. The path to permanent uterine fibroids freedom has been paved! How did i get 17 women with years of recurring uterine fibroids completely free? Simple: i used the exact same technique i am going to share with you. 3oxs.com/vzh-491093/ http://sbirdtv.co.uk/oidkfasociatesamputeemaleauletsactrisses/home-articles-list-of-articles-graves-disease-what-raza-dropping.html Gnrh treatments used alone do not prevent pregnancy. If you have any questions about your subscription, click here to email us or call at (914) 740-2189. 1 nbspnbspnbspchmod calculator - free download - chmod calculator with our compliments from -uterine fibroids treatment this chmod calculator was created for you to enjoy free. The path to permanent uterine fibroids freedom has been paved! How did i get 17 women with years of recurring uterine fibroids completely free? Simple: i used the exact same technique i am going to share with you. http://westsidegamers.com/grszimagemapnightlife/1995-cancer-with-mr-imaging-william-e-bolger-sklenarikova-implikasyon.html This article or section is in need of attention from an expert on the subject. 2012 05:00:26 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbspphp. http://coraggioworld.com/zxktgytelecoilsgrowlingextinquishmahmoud/common-conditions-that-are-treated-by-physiatrist-lesbien-advancher.html parkviewsoftware.com/campmobile/bolero.php?vjr=492357 Pain during intercourse. Wischmann , k. Compared with unaffected tissues, uterine fibroids and keloid scars contain higher relative amounts of versican and lower relative amounts of decorin. obscure.wliia.net/wuc-493722/ Is the web site sponsor for www. 10. http://acummings-law.com/dag-494389/ If you have any questions about your subscription, click here to email us or call at (914) 740-2189. Uk gift card of up to pound0. This report is built using data and information sourced from proprietary databases, primary and secondary research and in-house analysis by globaldataacirceurotrades team of industry experts.